Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos, Susijusios naujienos

Kijeve pristatyta knyga apie Monsinjorą Kazimierą Vasiliauską

Lietuvos kultūros institutas

2016 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Ukrainoje lietuvių bendruomenei ir čia dirbantiems Lietuvos piliečiams pristatyta Ramunes  Sakalauskaitės knyga „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“.

Knygos autorę ir susirinkusius lietuvius pasveikino Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Marius Janukonis, kuris pasidžiaugė, jog Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse galime prisiliesti prie iškilios, mūsų valstybės  ir tautos dvasinius lobynus puoselėjusios ir skleidusios asmenybės.

Kaip sakė autorė, knyga apie Monsinjoro K. Vasiliausko (1922–2001) gyvenimo kelią rašyta ketverius metus, renkant medžiagą Vilniaus arkivyskupijos kurijos archyve, Lietuvos ypatingajame, Latvijos valstybės ir Daugpilio archyvuose, remiantis niekur neskelbtais kunigo laiškais, jį globojusių vienuolių atsiminimais. Atskira knygos dalis – K. Vasiliauską pažinojusių kunigų (Vaclovo Aliulio, Jono Borutos, Antano Dilio, Ričardo Doveikos, Arūno Kesilio, Kęstučio Latožos, Tadeušo Matulianeco, Gintaro Petronio, Juozo Tunaičio) atsiminimai.

Pasak R. Sakalauskaitės, šiais laikais, kai trūksta autoritetų, menkėja vertybės, K. Vasiliausko gyvenimo pavyzdys yra įkvepiantis ugdant jaunąją kartą. Ji svarbi ir kaip žmogaus, gyvenusio esminiais valstybės lūžio metais liudijimas.

Kazimieras Vasiliauskas buvo politinis kalinys ir tremtinys, pirmasis ir ilgametis Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas, pirmasis 1993 m. atkurtos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius, Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios emeritas, žinomas ir gerbiamas visuomenės narys.

Renginį organizavo ir rėmė Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje, koordinavo kultūros atašė.