Lietuvos Kultūros Institutas
"Europa piliečiams" naujienos, Kultūros naujienos

Lietuvos vardas programoje „Europa piliečiams“

Lietuvos kultūros institutas

Jau žinomi visi ES programos „Europa piliečiams“ skelbtų projektų finansavimo konkursų rezultatai

Pilietinės visuomenės projektų atrankos rezultatai

2015 m. Pilietinės visuomenės priemonei, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiajai agentūrai (EACEA) buvo pateikta 440 paraiškų, iš kurių 23 gavo finansavimą, 4 projektai palikti rezerviniame sąraše. Finansuotiems projektams planuojama skirti 2.817.500 eurų parama. Paraiškas Pilietinės visuomenės projektams teikė organizacijos iš 33 šalių. Daugiausiai projektų paraiškų pateikta piliečių dalyvavimo tema (47 proc.), visuomenės įsitraukimo ir solidarumo tema rašė 14 proc.

Iš Lietuvos šiai priemonei buvo pateikta 10 paraiškų, iš kurių viena finansuota. Anot „Europa piliečiams“ programos koordinatorės Lietuvoje Simos Vaškelytės, „Skamba paradoksaliai, tačiau ta viena finansuota paraiška – yra labai daug: iš 72-jų Italijos pateiktų paraiškų, finansuoti bus 2 projektai, lenkai pateikė 28-ias paraiškas, finansavimas neskirtas nė vienam projektui, finansuoti du projektai iš 26 pateiktų iš Vokietijos“. Finansavimą gausiantis Lietuvos atstovas – tai „Novi Homines“ projektas „Nuteistieji: šiandienos diskusija ir indėlis į Europos Sąjungos ateitį“. Projekto partneriai – Graikijos, Maltos, Rumunijos, Portugalijos, Ispanijos atstovai. Paramos dydis – 59.750 eurų.

Partnerio teisėmis kitų šalių organizacijų finansuotuose projektuose dalyvaus 1 Lietuvos organizacija – VšĮ „Neformaliojo švietimo debatų centras“ dalyvaus latvių „Ideanl“ kuruojamame projekte „Diskusija dėl kylančių grėsmių demokratijai ir žmogaus teisėms“.

Miestų partnerystės projektų atrankos rezultatai

2015 metų 1-ajame etape pagal programos priemonę Miestų partnerystė, programą administruojančiai Švietimo, vaizdo ir garso bei kultūros vykdančiajai agentūrai (EACEA), buvo pateiktos 802 paraiškos, iš kurių finansuoti 144 projektai. Daugiausiai projektų gavusių finansavimą yra iš Vengrijos – 33, Slovakijos – 25, Rumunijos, Vokietijos – 15, Italijos, Prancūzijos – 11 ir Lenkijos – 10.

Iš Lietuvos šiai priemonei paraiškas pateikė 5 organizacijos, iš kurių finansavimas skirtas net dviems: projektą „25 metai Europos keliu“ vykdys Lazdijų rajono savivaldybės administracija, o „Jaunime, grįžk į savo gimtuosius miestus“ – Kretingos rajono savivaldybės administracija.

Partnerio teisėmis finansuotuose projektuose dalyvaus 1 Lietuvos organizacija – „Commune Art“ dalyvaus prancūzų organizuojamame 4-ajame Europos festivalyje „Europa Jums!“

Miestų tinklų projektų atrankos rezultatai

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančioji agentūrai (EACEA) buvo pateiktos 164 paraiškos, iš kurių 20 gavo finansavimą. Paraiškų teikime dalyvavo 25 šalys, daugiausiai projektų finansuota iš Italijos (4 projektai) ir Vengrijos (3 projektai).

Šiame etape iš Lietuvos buvo pateiktos 2 paraiškos, bet finansavimas projektams neskirtas, o partnerio teisėmis kitų šalių organizacijų finansuotuose projektuose dalyvaus 1 Lietuvos organizacija. Kauno miesto savivaldybė kaip partnerė dalyvaus belgų organizacijos „Stad Hasselt“ vykdomame projekte „Turas Europoje; žingsnis po žingsnio skatinti aktyvų jaunimo pilietiškumą ir darbo vietų kūrimą“.

Europos atminimo projektų atrankos rezultatai

Penktadienį, birželio 12 d. buvo paskelbti ir paskutinieji – Europos atminimo projektų rezultatai, itin sėkmingi Lietuvos atstovams. Šiai krypčiai iš viso buvo pateiktos 538 paraiškos. Daugiausiai jų pateikta iš Italijos (iš 106 pateiktų 3 gavo finansavimą), Lenkijos (61 paraiška pateikta, 3 finansuotos), Vengrija (53 pateiktos, 1 finansuota), Rumunija (49 pateiktos ir 1 finansuota).

Daugiausiai projektų gavo finansavimą iš Prancūzijos – iš 18 pateiktų – 4 projektai yra finansuoti. Iš Lietuvos buvo pateikta 16 paraiškų, iš kurių net 2 gavo finansavimą. Tai – Kėdainių krašto muziejus, ir Mykolo Riomerio Universitetas. Partnerio teisėmis kitų šalių organizacijų finansuotuose projektuose dalyvaus dar 2 Lietuvos organizacijos – Vytauto Didžiojo universitetas ir Zarasų rajono savivaldybės administracija.