Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos, Susijusios naujienos

V.Braziūno kūryba Italijoje

Lietuvos kultūros institutas
Vlado Braziūno kūryba poezijos gerbėjams Italijoje bus pristatyta balandžio 14 dieną Vičenzoje, tęstiniame renginyje Poetry Vicenza (liet. Vičenzos poezija) ir balandžio 15 dieną Venecijos universitete, dešimtajame projekto Incroci di poesia (liet. Poezijos sankryžos) sezone.
Poetry Vicenza, tai poezijos ir muzikos sintezės renginių serija, orientuota į rašytojų, kurie yra įkvėpti kitų kultūrų ir kitų stilistinių elementų pristatymą. Incroci di poesia yra tęstinė susitikimų su poetais serija, kurioje pasirodo tarptautinio pripažinimo sulaukę bei vietiniai poetai. Renginiuose ieškoma ikvėpimo bendraujant su kitomis kultūromis, stiliais, siekiant suprasti moralinio integralumo prasmę, analizuojant meilės, mirties, laisvės, tolerancijos ir kitas sudėtingas šiuolaikinio pasaulio temas bei suprasti save.
Abiejuose pristatymuose bus skaitomi kūriniai iš 2013 metais Joker edizioni išleistos Braziūno rinktinės E ramosa ci accerchierà la sera (liet. Ir siaus mus vakaras šakotas). Šį leidinį sudarė ir vertė žymus baltistas, Pizos universiteto profesorius Pietro Umberto Dini, kuris taipogi dalyvaus pristatymuose.
Vlado Braziūno poezijoje tautos istorija ir semantika siejama su dabartimi, poetas remiasi mitais ir tautosaka, eksperimentuoja su kalba. Jo būdinga meilės ir meilės kalbos lyrika ypač įdomu Italijos publikai.
Renginiai organizuojami bendradarbiaujant su kultūros atašė Italijoje, Lietuvos kultūros institutu, The Arts Box ir Joker Edizioni. Knyga išleista paskatinus Lietuvos kultūros instituto administruojamai literatūros vertimų skatinimo programai.