Lietuvos Kultūros Institutas

Paraiška: Leidinio vertimas

Paraiška: Leidinio vertimas

Paraiškos forma

1. Informacija apie pareiškėją

(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas)

(pareigos, vardas, pavardė)

(klausimams, susijusiems su paraiškoje pateikta informacija)

(iki 1500 spaudos ženklų)

2. Informacija apie leidinį

(jei taikoma)

(iki 1500 spaudos ženklų)

(iki 1500 spaudos ženklų)

(metai, mėnuo)

(ne mažesnis nei 500 egzempliorių, o poezijos ar dramos leidiniams – ne mažesnis nei 300 egzempliorių)

3. Informacija apie vertėją

(jeigu yra)

4. Detali projekto įgyvendinimo išlaidų sąmata ir veiklų vykdymo terminai
Projekto įgyvendinimo veiklos Veiklų atlikimo pabaiga (metai, mėnuo) Planuojamos išlaidos, EUR
Leidinio vertimas
Leidinio redagavimas, korektūra
Leidinio dizainas, maketavimas
Leidinio spausdinimas
Leidinio sklaida
Kitos veiklos:
Visų planuojamų išlaidų suma, EUR:
5. Informacija apie prašomas finansuoti išlaidas
Projekto įgyvendinimo veikla Prašoma finansuoti suma, EUR
Leidinio vertimas

(puslapį sudaro 1800 spaudos ženklų)

Pridedama:

* galimi prisegamų failų formatai: jpg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx

** maksimalus prisegamo failo dydis 2 MB

* galimi prisegamų failų formatai: jpg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx

** maksimalus prisegamo failo dydis 2 MB

(jei paraiškoje nebuvo pateikta nuoroda į viešai prieinamą nemokamą informaciją apie vertėjo profesinę veiklą ir išverstų kūrinių sąrašą)

* galimi prisegamų failų formatai: jpg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx

** maksimalus prisegamo failo dydis 2 MB

* galimi prisegamų failų formatai: jpg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx

** maksimalus prisegamo failo dydis 2 MB

* galimi prisegamų failų formatai: jpg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx

** maksimalus prisegamo failo dydis 2 MB

Pasirašydamas ir pateikdamas šią paraišką Lietuvos kultūros institutui, patvirtinu, kad: