Lietuvos Kultūros Institutas

Paraiška: Iliustruoto leidinio vertimas ir leidyba

Paraiška: Iliustruoto leidinio vertimas ir leidyba

Paraiškos forma

1. Informacija apie pareiškėją

(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas)

(pareigos, vardas, pavardė)

(klausimams, susijusiems su paraiškoje pateikta informacija)

(iki 1500 spaudos ženklų)

2. Informacija apie leidinį

(jei taikoma)

(iki 1500 spaudos ženklų)

(iki 1500 spaudos ženklų)

(metai, mėnuo)

(ne mažesnis nei 500 egzempliorių, o poezijos ar dramos leidiniams – ne mažesnis nei 300 egzempliorių)

3. Informacija apie vertėją

(jeigu yra)

4. Detali projekto įgyvendinimo išlaidų sąmata ir veiklų vykdymo terminai
Projekto įgyvendinimo veiklos Veiklų atlikimo pabaiga (metai, mėnuo) Planuojamos išlaidos, EUR
Leidinio vertimas
Leidinio redagavimas, korektūra
Leidinio dizainas, maketavimas
Leidinio spausdinimas
Leidinio sklaida
Kitos veiklos (įvardykite):
Bendra išlaidų suma, EUR:
5. Informacija apie prašomas finansuoti išlaidas
Projekto įgyvendinimo veikla Iš LKI prašoma suma, EUR
Leidinio vertimas
Leidinio leidyba (iki 1000 EUR)
Iš viso, EUR:
Leidybos veikla Iš LKI prašoma suma, EUR
Autorinių teisių įsigijimas
Redagavimas, korektūra
Dizainas, maketavimas
Spausdinimas

(puslapį sudaro 1800 spaudos ženklų)

Pridedama:

* galimi prisegamų failų formatai: jpg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx

** maksimalus prisegamo failo dydis 2 MB

* galimi prisegamų failų formatai: jpg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx

** maksimalus prisegamo failo dydis 2 MB

(jei taikoma ir jei paraiškoje nebuvo pateikta nuoroda į viešai prieinamą nemokamą informaciją apie vertėjo profesinę veiklą ir išverstų kūrinių sąrašą)

* galimi prisegamų failų formatai: jpg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx

** maksimalus prisegamo failo dydis 2 MB

* galimi prisegamų failų formatai: jpg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx

** maksimalus prisegamo failo dydis 2 MB

* galimi prisegamų failų formatai: jpg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx

** maksimalus prisegamo failo dydis 2 MB

Pasirašydamas ir pateikdamas šią paraišką Lietuvos kultūros institutui, patvirtinu, kad: