Lietuvos Kultūros Institutas
Lietuvos kultūros gidas, Poezija

Indrė Valantinaitė

Monikos Penkutės fotografija

Poetė Indrė Valantinaitė (g. 1984) debiutavo 2006 m. eilėraščių rinkiniu Žuvim ir lelijom“. Baigė kultūros vadybos studijas, dirbo spaudos ir kultūros žurnaliste. Poetė žinoma ir muzikiniame pasaulyje: nugalėjo keliuose muzikiniuose konkursuose, dainavo roko operose Saulės žemė“, Ugnies medžioklė su varovais“. I. Valantinaitė yra puiki skaitovė, dažna įvairių literatūrinių festivalių dalyvė. Keturių poezijos rinkinių autorės tekstai apdovanoti literatūrinėmis premijomis, versti į 13 kalbų. 

Valantinaitės eilėraščiai artimi poetiniam minimalizmui – trumpos frazės, subtilus skambesys, sugestyvūs įvaizdžiai. Pirmuosiuose rinkiniuose viena iš svarbiausių temų ambivalentiškas moteriškumas. Jaunos moters dvasines įtampas simbolizuoja ir debiutinio rinkinio pavadinimas „Žuvim ir lelijom“, sujungiantis vandens gelmėse gyvenančių žuvų chtoniškumą bei sakralumo simboliu laikomų lelijų vaizdinį. Tokia yra ir I. Valantinaitės eilėraščių subjektė jusliška, besimėgaujanti gyvenimo teikiamais malonumais, bet ir ironiška, potekstėse slepianti sunkiai išsakomą sakralumo ilgesį. 

Naujausiame rinkinyje „Apsisiautusios saule“ (2020) ironišką registrą keičia subtilus simbolizmas ir religiniai motyvai – pirmas ir paskutinis skyriai pradedami „Giesmių giesmės“ citatomis. Komentuodama rinkinio pavadinimą, poetė teigia norėjusi juo perteikti dvasinės vyro ir moters sąjungos šventumą.