Lietuvos Kultūros Institutas
Lietuvos kultūros gidas, Muzikos atlikėjai

Darius Stabinskas ir Alina Rotaru

Darius Stabinsas_Alina Rotaru_foto Vytautas Abramauskas

Violončelininkas ir violininkas Darius Stabinskas (1966) – senosios muzikos judėjimo Lietuvoje spiritus movens, nuo 2003 m. vadovauja festivaliui „Banchetto musicale“. Studijavo violončelę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei violą da gamba pas Roberto Gini Scuola Civica di Musica Milane. Yra vadovavęs įvairiems instrumentiniams ansambliams, parengęs ir įgyvendinęs nemažai senosios muzikos projektų, iš kurių svarbiausi – Francescos Caccini operos „Rudžiero išlaisvinimas iš Alčinos salos“ ir Claudio Monteverdi madrigalinių operų „Tankredžio ir Klorindos dvikova“ ir „Nedėkingųjų šokis“ pastatymas, Henry Purcello operos „Didonė ir Enėjas“ bei Johno Blow operos „Venera ir Adonis“ koncertiniai atlikimai, muzikinis spektaklis „Prancūzija: 1700 m.“, Alessandro Scarlatti oratorija „Šv. Kazimieras, Lenkijos karalius“, istorinės programos „Italų muzika Vazų dvare“, „Iš Braunsbergo vargonų tabulatūros“, „Marco Scacchi – mokinys ir mokytojas“ ir kt.

2016 m. su žmona, rumunų kilmės vokiečių klavesinininke Alina Rotaru įkūrė ansamblį „Morgaine“. A. Rotaru – Bremeno menų universiteto profesorė, kaip solistė koncertuoja Europos šalyse, Japonijoje, JAV. Klavesinininkės skambinimas pasižymi artistiškumu, ekspresija ir puikia techniška. Muzikantų pora toliau plėtoja ambicingus senosios muzikos projektus Lietuvoje ir užsienyje.

1636 m. Vilniuje pastatyta tuomet čia tarnavusio italų kompozitoriaus Marco Scacchio opera „Elenos pagrobimas“, kuri, deja, neišliko iki mūsų dienų. Šiuo metu D. Stabinskas imasi istorinės šio veikalo rekonstrukcijos, remdamasis istoriniais šaltiniais ir kitų M. Scacchio kūrinių stiliumi.

www.ensemblemorgaine.wordpress.com