Lietuvos Kultūros Institutas
Iliustruotojai, Lietuvos kultūros gidas

Mikalojus Povilas Vilutis

Kuriu sau. Ne vaikams ir ne suaugusiems. Kai dailininkas piešia, kas jam pačiam gražu, jis kalba tiesą. Vaikams meluoti negalima.

Gimė 1944 m. gegužės 3 d. Vilniuje (Lietuva).
1963 m. įstojo į Vilniaus valstybinį dailės institutą, architektūros specialybę. Tais pačiais metais perėjo į grafikos specialybę.
1970 m. baigė Vilniaus valstybinį dailės institutą.
1970 m. Kijevo eksperimentiniame poligrafijos institute mokėsi serigrafijos.
Nuo 1989 m. dėsto šilkografiją, estampą VDA Vaizduojamosios dailės fakultete Grafikos katedroje.
Vilniaus dailės akademijos profesorius.
KONTAKTAI
Vilnius, Lietuva
El. paštas: vilutis7@gmail.com
KŪRYBOS SRITYS
Grafika, tapyba, skulptūra.
PARODOS
Menininkas yra surengęs apie 10 personalinių parodų, dalyvavęs grafikos bei plakatų parodose Estijoje (1980, 1983, 1989 m.), Suomijoje (1983 m.), Latvijoje (1986 m.), Lenkijoje (1984, 1991, 200 m.), Norvegijoje (1992 m.), Prancūzijoje (1994 m.), JAV (1994 m.), Japonijoje (1994, 1995 m.), Rusijoje (2001 m.), Kinijoje (2003 m.), Švedijoje (2005 m.) ir kt. Yra atstovavęs Lietuvai šiuolaikinio meno parodoje Australijoje (1992 m. ), tarptautinių kultūrinių mainų parodoje, kurioje buvo eksponuojami Čekijos, Lietuvos ir Japonijos menininkų darbai (Tokijas, 1997, 1998 m.).
APDOVANOJIMAI
2004 m. apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija.
2008 m. premija knygos meno konkurse už knygą „Paskutinės dienos Italėje“, Vilnius.
RINKTINĖ BIBLIOGRAFIJA
Baltos durys: [proza], Vytautas Račickas, Vilnius: V. Račickas, 2010.
Tortas: [proza], Mikalojus Vilutis, Vilnius: Tyto alba. 2009.
Siuita Virginijai: [eilėraščiai], Sigitas Geda, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Paskutinės dienos Italėje: [eilėraščiai], Antanas A. Jonynas, Vilnius: Tyto alba, 2007.
Kopų Karalienė: [proza], Gilanda, Vilnius: Gimtasis žodis. 2006.
Kiškelis Baltkakliukas: [proza], Aldona Liobytė, Vilnius: Žara, 2005.