Lietuvos Kultūros Institutas
Iliustruotojai, Lietuvos kultūros gidas

Kamilė Gužaitė

Gimė 1985 m. gegužės 29 d.
2004 m. baigė Kauno dailės gimnaziją.
2009 m. baigė Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultetą, taikomosios grafikos specialybę.

KONTAKTAI
El. paštas: k.guzaite@gmail.com
PARODOS
Grupinė paroda Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. ir P. Galaunių namuose, Kaunas, 2003.
Grupinė paroda Kauno viešojoje bibliotekoje, Kaunas, 2004.
Grupinė paroda Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete, Kaunas, 2006.
Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto studentų meno dienoms skirta paroda, Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas, 2008.