Lietuvos Kultūros Institutas
Iliustruotojai, Lietuvos kultūros gidas

Arvydas Každailis

Kurti vaikams – ypatinga užduotis. Tokią kūrybą galime vadinti taikomąja daile, nes egzistuoja tam tikros ribos. Kurdamas naudoju tikrovės įvaizdžius ir žmogaus kūno plastikos raišką. Manau, kad geras kūrinys gimsta tik tada, kai dailininkui malonu jį kurti, kai jo idėja tarsi susilieja su vaiko patirtimi, jo dvasinio pasaulio fantazijomis ir jas praturtina, išveda vaiką iš įprastos aplinkos į kūrėjo sutvertą pasaulį.

Gimė 1939 m. gruodžio 4 d. Baisogaloje, Radviliškio raj. (Lietuva).
1957–1962 m. studijavo grafiką Valstybiniame dailės institute.
1965–1985 m. dėstė M.K. Čiurlionio menų gimnazijoje.
Nuo 1969 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Nuo 1987 m. Lietuvos heraldikos komisijos narys.
1992–1994 m. Kultūros ir švietimo ministerijos Ugdymo turinio departamento Meninio ugdymo turinio sektoriaus vadovas.
Nuo 1992 m. dailės mokyklų kuratorius.
Sukūrė daugybę Lietuvos miestų herbų bei vėliavų.
KONTAKTAI
Vilnius, Lietuva
El. paštas: arvydas.kazdailis@gmail.com
KŪRYBOS SRITYS
Grafika (oforto, linoraižinio technika), knygos menas, dekoratyvusis menas, heraldika.
PARODOS
Dailininkas yra surengęs per 20 personalinių parodų, kuriose eksponavo piešinius, oforto iliustracijas, linoraižinius, heraldikos darbus. Dalyvavo Lietuvos grafikos parodose Islandijoje (1983), Vokietijoje (1983, 1985), Italijoje (1984), tarptautinėse knygų dailės trienalėse Vilniuje, Taline, 2002 m. knygų iliustracijas eksponavo Frankfurto knygų mugėje.
APDOVANOJIMAI
Arvydas Stanislovas Každailis apdovanotas Didžiuoju gintaro prizu Baltijos šalių knygos meno trienalėje už Simono Daukanto knygos „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ (1986 m.) iliustracijas, laimėjo A. D. Gončarovo premiją už gražiausios metų knygos leidimą knygos meno konkurse Maskvoje (1988 m.). Taip pat apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu už indėlį į Lietuvos meną (1999 m.) ir Nacionaline kultūros ir meno premija už ofortų ciklą Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės kronikai“ (2002 m.). 2003 m. Taline dailininkui įteiktas Estijos kultūros paminklų apsaugos medalis.
RINKTINĖ BIBLIOGRAFIJA
Vasaros pasaka: [pasaka-apysaka], Vytautas Tamulaitis, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Žiurkės įkurtuvės: [poema-pasakėčia], Jurgis Baltrušaitis, 4-as leid., Vilnius: Meralas, 1998.
Svirplio Muzikanto kelionės: [apysakos], Vytautas Tamulaitis, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių: [istorinė proza], Simonas Daukanta, parengė Birutė Vanagienė, Vilnius: Vaga, 1986.
Džonatanas Livingstonas Žuvėdra: [alegorinis pasakojimas], Ričardas Bachas, Vilnius: Vaga, 1981.
Laivai ir jūrininkai: [proza], Aloyzas Každailis, Vilnius: Vaga, 1981; 2-as leid., 1987.
Žiedai, žiedai, bitutės darbai: [eilėraščiai], Nekrošius Juozas, Vilnius: Vaga, 1980.
Šimtas girios mįslių: [pažintinė proza], Gediminas Isokas, 2-as leid., Vilnius: Vaga, 1976.
Povilo gatvės vaikai: [proza], Ferencas Molnaras, Vilnius: Vaga, 1973.
Mūsų automobiliai: [eilėraščiai], Algimantas Mikuta, Vilnius: Vaga, 1972.
Pelenė: [lietuviška pasaka], Vilnius: Vaga, 1969.
Našlaitė ir nykštukai: [liaudies pasaka], Vilnius: Vaga, 1968.
Kai žemė patekės, arba Laiškai į ateitį: [eilėraščiai], Vytautas Rudokas, Vilnius: Vaga, 1967; 2-as leid., 1980.
Žemė ir kosmosas: [straipsnių rinkinys], 1–3 kn., Vilnius: Mintis, 1964–1970.
Ačiū šelmiui akmenėliui: [pasakos], Mykolas Sluckis, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Murzius jūreivis: [apsakymas], Juhanas Smulis, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Maža mergytė raudona kepuryte: Ramunėlė Jankevičienė, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Vienos žemės vaikai, tekstus paruošė D. Barkauskaitė ir kt., Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.