Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Ieškome Finansavimo konkursų skyriaus vyriausiojo specialisto ar specialistės

Lietuvos kultūros institutas

Lietuvos kultūros institutas kviečia prie draugiškos ir profesionalios komandos prisijungti

Finansavimo konkursų skyriaus vyriausiąjį specialistę (-ą) (valstybės tarnautoją)

 

Ką reikės daryti?

Administruoti ir įgyvendinti finansavimo atrankos konkursus:

 • apdoroti su administracinių sprendimų priėmimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoti su administracinių sprendimų priėmimu susijusios informacijos apdorojimą;
 • konsultuoti priskirtos srities klausimais;
 • nagrinėti prašymus ir skundus sudėtingais klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo, rengti administracinius sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti prašymų ir skundų sudėtingais klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoti administracinių sprendimų ir atsakymų rengimą;
 • organizuoti administracinių sprendimų priėmimo procesą arba prireikus koordinuoti administracinių sprendimų priėmimo proceso organizavimą;
 • priimti ir aptarnauti asmenis arba prireikus koordinuoti asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su administracinio sprendimo priėmimo vykdymu;
 • rengti ir teikti informaciją su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoti informacijos su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
 • rengti ir teiki pasiūlymus su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais klausimais;
 • rengti teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių sprendimų priėmimo arba prireikus koordinuoti teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl administracinių sprendimų priėmimo rengimą;
 • rinkti ir analizuoti su konkursų administravimu susijusią informaciją lietuvių ir anglų kalba;
 • vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją:
 • viešojo administravimo (arba)
 • teisės (arba)
 • vadybos (arba)
 • kultūros studijų kryptyje (-se).
 • arba turi aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir  ne mažesnę nei 1 metų projektų valdymo darbo patirtį.
 • puikiai moki valstybinę kalbą;
 • moki anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • domiesi šiuolaikine Lietuvos kultūra;
 • moki valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstai mintis raštu ir žodžiu, išmanai teisės aktų ir dokumentų rengimą;
 • gebi dirbti tiek savarankiškai, tiek ir komandoje, esi atidus (-i) ir atsakinga (-s);
 • moki prisiimti atsakomybę už savo darbą ir jo indėlį į bendrą komandos ir įstaigos veiklos rezultatą;
 • nestokoji iniciatyvumo;
 • sieki tobulėti, esi entuziastingas (-a) ir turi humoro jausmą.

 

Mes siūlome:

 • įdomų ir dinamišką darbą pilnu etatu;
 • profesionalų ir draugišką kolektyvą;
 • darbo vietą miesto centre bei nuotolinio darbo galimybes;
 • kvalifikacijos kėlimo ir užsienio kalbų kursus;
 • stažuotes užsienio kultūros organizacijose;
 • nuo 1784,50 Eur atlyginimą (neatskaičius mokesčių).

 

Darbo pradžia — nuo 2024 m. gegužės 2 d. (arba anksčiau pagal galimybes). 

Prašymus galima teiktiel. būdu per VATIS atrankos modulįikibalandžio 10 d. (imtinai). Skelbimo Nr. 587170. 

Kontaktinis asmuo: Agnė Silickaitė, tel. +370 669 88536, agne.silickaite@lithuanianculture.lt

 

Lietuvos kultūros institutas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsteigta biudžetinė įstaiga, savo veikla nuosekliai stiprinanti Lietuvos kultūros vaidmenį pasaulyje. Institutas tikslingai užsienyje pristato Lietuvos kultūrą ir profesionalųjį meną, didina kultūros ir meno kūrėjų, šių sričių specialistų ir organizacijų galimybes tarptautinėje erdvėje.

Daugiau informacijos apie instituto veiklą rasite www.lithuanianculture.lt.