Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Lietuvos kultūros instituto Tarybos pareiškimas

Lietuvos kultūros institutas

LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTO TARYBOS

PAREIŠKIMAS

2024-12-04

Vilnius

 

Lietuva tvirtai remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą su tarptautiniu mastu pripažintomis jos sienomis, ir pripažįsta jos neginčijamą teisę gintis nuo Rusijos karinės agresijos.

Besipriešindama Rusijos agresijai, kuri tęsiasi nuo 2014 metų, Ukraina šiandien gina ne tik mūsų ir viso mūsų  regiono saugumą, bet ir bendras Europos ir viso demokratinio pasaulio vertybes ir laisves bei teise grįstos tarptautinės tvarkos principus. Civilių gyventojų žudymas, prievartavimas, kankinimai, vaikų grobimas, priverstinis deportavimas yra karo nusikaltimai, už kuriuos agresorius turi būti patrauktas atsakomybėn.

Lietuvos kultūros instituto Taryba griežtai smerkia Rusijos Federacijos vykdomą Ukrainos kultūros paveldo naikinimą bei kultūros ir meno vertybių grobimą.

Taryba smerkia Rusijos Federacijos inicijuotą ir vykdomą Ukrainos ir Europos istorijos naratyvo iškraipymą bei istorinių faktų klastojimą. Bandymai neigti Ukrainos valstybingumo tradiciją, kovotojų už Ukrainos laisvę niekinimas negali būti toleruojami.

Lietuvos kultūros instituto Taryba ragina Lietuvos kultūros ir meno iniciatyvų, festivalių, projektų kūrėjus bei pavienius menininkus savo veikloje susilaikyti nuo bendradarbiavimo su šalies agresorės – Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos menininkais, remiančiais oficialią savo valstybių politiką, taip pat su šiems menininkams atstovaujančiomis įstaigomis bei partneriais. Taip pat raginame susilaikyti nuo šalies agresorės kultūros sklaidos ir paramos jos menininkams. Kviečiame atsigręžti į kitas mažiau žinomas regiono kultūras.

Lietuvos kultūros instituto Taryba ragina Lietuvos meno ir kultūros organizacijas dar labiau aktyvinti bendradarbiavimą su Ukrainos kūrėjais kuriant, inicijuojant ir plėtojant bendrus projektus. Taryba taip pat kviečia plėtoti iniciatyvas, padedančias saugoti Ukrainos kultūros paveldą bei jį pristatyti tarptautiniu mastu.

 

Lietuvos kultūros instituto Taryba