Lietuvos Kultūros Institutas
Instituto veikla, Kultūros atašė veikla, Kultūros naujienos, Susijusios naujienos

Berlyne surengta tarptautinė modernizmo architektūros konferencija

Lietuvos kultūros institutas

Grzegorz Karkoszka nuotr.

Lapkričio 16-18 d. Pileckio institute Berlyne vyko jau penktoji modernizmui architektūroje skirta tarptautinė konferencija „Convergences and Divergences. Modernism Beyond East and West”, kurioje dalyvavo ir architektūros ekspertai iš Lietuvos. Dr. Marija Drėmaitė pristatė Kauno modernizmo daugiasluoksnį atvejį, dr. Vaidas Petrulis supažindino su Lietuvos diasporos architektūra JAV po Antrojo pasaulinio karo, dr. prof. Almantas Samalavičius pasidalino įžvalgomis apie modernizmo recepciją ir jo integravimą į architektūrinį diskursą sovietmečiu. Konferencijoje taip pat dalyvavo VDU dėstytoja, projekto „Kaunas 2022 – Europos kultūros sostinė“ architektūros ir paveldo programos „Modernizmas ateičiai” kuratorė dr. Viltė Migonytė-Petrulienė.

Grzegorz Karkoszka nuotr.

Penktą kartą rengiamas tarptautinis mokslinis renginys iš pradžių apėmė tik Lenkiją, Vokietiją ir Izraelį. Bėgant metams projekto apimtis išsiplėtė ir į dėmesio centrą sutelkė Vidurio ir Rytų Europos indėlius į modernizmo atsiradimą. Konferencijoje kritiškai analizuotos tradicinės ir supaprastintos Rytų ir Vakarų kategorijos, į moderniosios architektūros ir urbanistikos raidą pažvelgta iš platesnės ir nehierarchinės, dažnai su stipriu vizionierišku dėmeniu, perspektyvos. Šioje perspektyvoje taip pat pabrėžiama daugelyje šalių vykusi kova už geresnę ateitį ir naujų socialinio sugyvenimo modelių įgyvendinimas, kritiškai permąstomas modernybės palikimas ir ypač su juo susiję pokyčiai Vidurio ir Rytų Europoje.

Konferenciją organizavo Pileckio institutas Berlyne, bendradarbiaudamas su Europos modernizmo trienalės iniciatyva (ETOM), ICOMOS, Lenkijos-Vokietijos bendradarbiavimo fondu ir Lietuvos ambasada Vokietijoje.