Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Pradėjo veiklą nauja Lietuvos kultūros instituto taryba

Lietuvos kultūros institutas

Spalio 10 d. į pirmą posėdį susirinko naujoji Lietuvos kultūros instituto taryba.

2023-2026 m. Lietuvos kultūros instituto taryboje bendradarbiauja Vilniaus universiteto Filosofijos instituto profesorius, tarybos pirmininkas Kristupas Sabolius; LR užsienio reikalų ministerijos Strateginio valdymo ir analizės departamento direktorius Marius Janukonis; LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonominės plėtros grupės vyriausioji specialistė Lidija Bajarūnienė; LR užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Kultūrinės diplomatijos skyriaus vedėja Jurgita Binkienė; Kultūros vadybininkė Goda Giedraitytė; Kuratorius, rašytojas, šiuolaikinio meno galerijos Kohta (Helsinkis) direktorius Anders Kreuger; LR kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyresnioji patarėja Daiva Parulskienė; LR kultūros viceministrė Daina Urbanavičienė; LR ministrės pirmininkės patarėja kultūros klausimais Gabrielė Žaidytė.

Instituto taryba svarsto, teikia išvadas ir siūlymus dėl Instituto metinių ir perspektyvinių veiklos planų ir metinių veiklos ataskaitų, dėl Instituto vykdomų veiklos programų ir jų įgyvendinimo rezultatų. Taip pat teikia Institutui pagalbą turinio, organizaciniais ir papildomų finansinių šaltinių paieškos ir kitais klausimais, susijusiais su Instituto veikla. Tarybą trejų metų kadencijai savo įsakymu tvirtina LR kultūros ministras.