Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Lietuvos kultūros institutas kviečia prisijungti Finansavimo konkursų skyriaus vyriausiąjį specialistą

Lietuvos kultūros institutas

Lietuvos kultūros institutas kviečia prie draugiškos ir profesionalios komandos prisijungti Finansavimo konkursų skyriaus vyriausiąjį specialistą (valstybės tarnautoją)

Ką reikės daryti?

 • Administruoti ir įgyvendinti finansavimo atrankos konkursus:
 • Apdoroti su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.
 • Konsultuoti priskirtos srities klausimais.
 • Organizuoti sprendimų įgyvendinimo procesą
 • Rengti ir teikti informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais
 • Rengti ir teikti pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
 • Nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengti sprendimus ir atsakymus.
 • Rengti teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.
 • Rengti lietuvių ir anglų kalbomis Lietuvos kultūros instituto direktoriaus įsakymų projektus dėl administruojamų konkursų rezultatų tvirtinimo.
 • Sisteminti ir kaupti administruojamų konkursų informaciją naudojantis Microsoft Excell programa.
 • Rinkti ir analizuoti su konkursų administravimu susijusią informaciją lietuvių ir anglų kalba.

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą viešojo administravimo (arba vadybos, teisės, kultūros studijų krypties) išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • arba turi ne mažesnę nei 1 metų projektų valdymo patirtį;
 • puikiai moki valstybinę kalbą;
 • moki anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • domiesi šiuolaikine Lietuvos kultūra;
 • moki valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstai mintis raštu ir žodžiu, išmanai teisės aktų ir dokumentų rengimą;
 • gebi dirbti tiek savarankiškai, tiek ir komandoje, esi atidus (-i);
 • moki prisiimti atsakomybę už savo darbą ir jo indėlį į bendrą komandos ir įstaigos veiklos rezultatą;
 • nestokoji iniciatyvumo;
 • sieki tobulėti, esi entuziastingas (-a) ir turi humoro jausmą.

Mes siūlome:

 • įdomų ir dinamišką darbą pilnu etatu;
 • profesionalų ir draugišką kolektyvą;
 • darbo vietą miesto centre bei nuotolinio darbo galimybes;
 • kvalifikacijos kėlimo ir užsienio kalbų kursus;
 • stažuotes užsienio kultūros organizacijose;
 • nuo 1841 Eur atlyginimą (neatskaičius mokesčių)

Darbo pradžia — nuo 2023 m. rugsėjo 4 d. (arba anksčiau pagal galimybes).

Prašymus galima teikti el. būdu per VATIS atrankos modulį iki rugpjūčio 16 d. (imtinai). Skelbimo Nr. 56865

Kontaktinis asmuo: Agnė Silickaitė, tel. +370 669 88536, agne.silickaite@lithuanianculture.lt

Lietuvos kultūros institutas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsteigta biudžetinė įstaiga, savo veikla nuosekliai stiprinanti Lietuvos kultūros vaidmenį pasaulyje. Institutas tikslingai užsienyje pristato Lietuvos kultūrą ir profesionalųjį meną, didina kultūros ir meno kūrėjų, šių sričių specialistų ir organizacijų galimybes tarptautinėje erdvėje.

Daugiau informacijos apie instituto veiklą rasite www.lithuanianculture.lt.