Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Ieškome Žinių ir komunikacijos skyriaus vedėjos arba vedėjo

Lietuvos kultūros institutas

Lietuvos kultūros institutas kviečia prie draugiškos ir profesionalios komandos prisijungti kviečia Žinių ir komunikacijos skyriaus vedėją.

Naujai įsteigtas kandidato/ės vadovaujamas skyrius bus atsakingas už informacijos apie Lietuvos kultūrą kaupimą, sisteminimą ir sklaidą, Lietuvos kultūros instituto vidinės ir išorinės komunikacijos palaikymą, teigiamo ir vieningo įvaizdžio formavimą.

Darbo pobūdis:

 • LKI komunikacijos ir viešųjų ryšių strategijos formavimas, jos įgyvendinimo užtikrinimas;
 • Skyriaus komandos formavimas, darbo organizavimas, tikslų formulavimas ir rezultatų analizė, skyriaus veiklos biudžeto ir veiksmų planavimas;
 • LKI komunikacijos projektų organizavimo bei koordinavimo užtikrinimas bendradarbiaujant su partneriais Lietuvoje ir užsienyje;
 • Informacinės bazės apie Lietuvos kultūrą įsteigimas ir pildymas, jos veikimo principų užtikrinimas ir tobulinimas;
 • Vidinės LKI komunikacijos palaikymas ir užtikrinimas, prisidedant prie personalo valdymo koordinavimo;
 • Inovatyvių komunikacijos metodų ir priemonių taikymo LKI veikloje planavimas ir koordinavimas;
 • Lietuvos kultūros pristatymo užsienyje galimybių analizė, LKI veiklos ir komunikacijos rezultatų analizė ir pasiūlymų rengimas;
 • Instituto direktoriaus konsultavimas strateginės komunikacijos klausimais;
 • Instituto atstovavimas tarptautiniuose tinkluose ir susitikimuose, susijusiuose su komunikacija;
 • Ryšių su komunikacinėmis priemonėmis pasiekiama auditorija mezgimas ir palaikymas;
 • Kitos užduotys reikalingas LKI tikslų įgyvendinimui ir efektyviam funkcionavimui.

 

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Turite ne mažesnę kaip vienų metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • Turite ne mažesnę kaip dviejų metų profesinę patirtį darbo komunikacijos, rinkodaros ar viešųjų ryšių srityje;
 • Gebate savarankiškai priimti sprendimus ir užtikrinti jų vykdymą;
 • Puikiai mokate valstybinę kalbą;
 • Išmanote Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kt. teisės aktus, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą ir kultūros bei medijų sritis;
 • Esate susipažinęs su LR kultūros sektoriaus politika ir institucijų veikla;
 • Mokate anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • Gebate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus;
 • Gebate planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai ir komandoje;
 • Mokate dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis, išmanote raštvedybos taisykles.
 • Pasižymite kūrybiškumu, pareigingumu, iniciatyvumu.

 

Mes Jums siūlome:

 • darbą pilnu etatu, miesto centre bei nuotolinio darbo galimybes;
 • atlyginimą – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą 11,6 BD (2157,00 Eur su mokesčiais).
 • Galimybę įsilieti į profesionalų ir draugišką kolektyvą;
 • Kvalifikacijos kėlimo kursus ir galimybę augti tarptautiniame lauke veikiančioje institucijoje.

 

Darbo apimtis: visa darbo diena, taikomos nuotolinio darbo formos.

Preliminari darbo pradžia – liepos vidurys.

 

Svarbu! Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/ziniu-ir-komunikacijos-skyriaus-vedejas-322;882810.html  (skelbimo nr. 88281) Konkurso skelbime nurodytus dokumentus privaloma pateikti iki 06.12 dienos.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui –  LKI biuro administratorė Sonata Balzarytė, tel. +370 5 2312639,      +370 659 93828.