Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Darbą pradeda naujoji Lietuvos kultūros instituto direktorė

Lietuvos kultūros institutas
Julija Rekalitė

Julija Reklaitė, Visvaldo Morkevičiaus nuotrauka.

Vasario 20 dieną darbą pradeda naujoji Lietuvos kultūros instituto direktorė Julija Reklaitė.

„Siektini rezultatai vadovaujant Lietuvos kultūros institutui – kryptinga, į ilgalaikius tikslus orientuota institucija, pasižyminti ekspertine veikla ir iš jos kylančia reputacija, skaidrus finansavimo konkursų organizavimas ir komunikacija, platesnis, tvaresnis, atviras ir ilgalaikis Lietuvos ir užsienio kūrėjų bei kultūros institucijų bendradarbiavimas“, – teigė J. Reklaitė savo pristatytose Lietuvos kultūros instituto programos gairėse.

Lietuvos kultūros institutas yra pagrindinė institucija, atsakinga už Lietuvos kultūros pristatymą ir jos sklaidą užsienyje. Instituto tikslai – nuosekliai stiprinti Lietuvos kultūros vaidmenį pasaulyje, plečiant Lietuvos meno kūrėjų ir kultūros srities specialistų tarptautinio bendradarbiavimo galimybes ir jų įtinklinimą, skatinant tikslingą nacionalinės kultūros sklaidą užsienyje ir inicijuojant kultūros mainus.

Nuo sausio 1 d. Lietuvos kultūros institutas tapo viešojo administravimo įgaliojimus turinčia biudžetine įstaiga. Ši nauja organizacinė forma suteikia galimybes skirti valstybinį finansavimą kultūros organizacijoms, vykdančioms nacionalinės kultūros sklaidą užsienyje, išskyrus kino sritį, taip pat kryptingiau ir efektyviau skleisti Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje, kelti Lietuvos kultūros pristatymų užsienyje kokybę tarptautiniuose forumuose.

2015–2022 m. Lietuvos kultūros institutui vadovavo Aušrinė Žilinskienė, 2013–2014 m. – Eglė Deltuvaitė, 2009–2013 m. – Saulė Mažeikaitė-Teiberė, 2008–2009 m. Paulius Jurgutis.