Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Lietuvos kultūros institutas ieško naujo(-os) kolegos(-ės)!

Lietuvos kultūros institutas

Šalies profesionalųjį meną užsienyje pristatantis ir tvarias tarptautines partnerystes kuriantis Lietuvos kultūros institutas prie savo komandos prisijungti kviečia biuro administratorių (-ę).

Ką reikės daryti?

 • Tvarkyti (rengti, forminti, registruoti) dokumentus, prižiūrėti, kad jie atitiktų biudžetinės įstaigos dokumentų rengimo taisykles;
 • Administruoti užklausas, rūpintis pašto korespondencija;
 • Organizuoti biuro aprūpinimą reikalingais reikmenimis ir paslaugomis;
 • Vykdyti viešuosius pirkimus;
 • Saugoti instituto veiklai svarbius dokumentus ir projektinę medžiagą (reprezentacinius leidinius, suvenyrus ir kt.);
 • Tvarkyti personalo dokumentus;
 • Supažindinti kolegas su jų veiklai svarbiais įsakymais, nutarimais, potvarkiais;
 • Puoselėti jaukų nedidelio kolektyvo mikroklimatą ir vidinę kultūrą.

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą (esi jau baigęs studijas);
 • turi bent 1 metų patirtį administravimo srityje;
 • puikiai moki valstybinę kalbą;
 • sklandžiai dėstai mintis tiek raštu, tiek žodžiu;
 • moki anglų kalbą ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo (A2) lygiu;
 • moki dirbti naujomis ryšių ir organizacinės technikos priemonėmis;
 • išmanai Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą;
 • esi susipažinęs su Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu;
 • gebi prisiimti atsakomybę už savo darbą ir jo indėlį į bendrą įstaigos veiklos rezultatą;
 • esi atidus (-i);
 • tave džiugina žmonės, bendravimas, nestokoji ryžto ir socialinės drąsos.

Mes siūlome:

 • ilgalaikį darbą pilnu etatu;
 • profesionalų ir draugišką kolektyvą;
 • darbo vietą miesto centre;
 • kvalifikacijos kėlimo ir užsienio kalbų kursus;
 • pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą 8,4 BMA (1520,00 Eur brutto)

Numatoma darbo pradžia — 2022 m. lapkričio 3 d. (dėl tikslios datos galime tartis).

Motyvacinius laiškus ir gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu info@lithuanianculture.lt iki 2022 m. spalio 24 d. Maloniai atkreipiame dėmesį, kad susisieksime tik su pasirinktais kandidatais, neatrinktų kandidatų atskirai neinformuosime.

Išsamesnės informacijos prašome teirautis tel. 8 659 93829.

Lietuvos kultūros institutas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsteigta biudžetinė įstaiga, savo veikla nuosekliai stiprinanti Lietuvos kultūros vaidmenį pasaulyje. Institutas tikslingai užsienyje pristato Lietuvos kultūrą ir profesionalųjį meną, didina kultūros ir meno kūrėjų, šių sričių specialistų ir organizacijų galimybes tarptautinėje erdvėje. Daugiau informacijos apie instituto veiklą rasite www.lithuanianculture.lt.