Lietuvos Kultūros Institutas
Instituto veikla, Kultūros naujienos, Susijusios naujienos, Vizitų programa

Sodas 2123 ir Lietuvos kultūros instituto rezidencijoje dalyvaus Sasha Pevak

Lietuvos kultūros institutas
Meno kūrinys

Emily Morter nuotrauka | Unsplash

Kultūros komplekso SODAS 2123 ir Lietuvos kultūros instituto skelbtas atviras kvietimas užsienio meno kuratoriams (-ėms) ir kultūros vadybininkėms (-ams) teikti paraiškas ir šių metų lapkritį dalyvauti mėnesio trukmės rezidencijos programoje sulaukė kultūros profesionalų dėmesio. Konkursui pateiktos net 45 paraiškos.

Paraiškas vertino komisija, kurioje bendradarbiavo menotyrininkė, šiuolaikinio meno rinkos ekspertė, iniciatyvos „TEMAprojects“ įkūrėja Justė Jonutytė, SODAS 2123 rezidencijų kuratorė Indrė Liškauskaitė ir Lietuvos kultūros instituto Vizitų programos vadovė Kristina Agintaitė. Vertinimo komisija iš pretendentų atrinko ir į rezidenciją, kuri atvers galimybes užmegzti ryšius su Lietuvos menininkais ir menininkėmis, kultūros organizacijomis ir atlikti savarankišką tyrimą, pakviesti rekomendavo Sashą Pevak.

Sasha Pevak (jie/jos) yra nepriklausomi (-os) kūrėjai (-os), Nacionalinio taikomųjų menų centro Paryžiuje (CNAP) tyrėjai (-os), besidomintys (-čios) Vakarų Europos ir postsovietinės erdvės problematika. Prancūzijoje veikiančių S. Pevak meninės praktikos kyla iš juos/jas dominančių išvietinimo tyrimų, savo rusiškos, ukrainietiškos ir graikiškos kilmės, kultūrinės atminties ir šeimos istorijos apmąstymų. „Remiuosi postkolonializmo ir queer studijomis ir savo pačių, kaip Vakarų pasaulio atstovų (-ių) patirtimi Rytų Europoje,“ – savo kūrybinėje biografijoje rašo S. Pevak.

Sasha Pevak

Sasha Pevak, asmeninio albumo fotografija

Mėnesio trukmės rezidencijos SODAS 2123 metu S. Pevak vystys jau vykdomus ir formuos naują kuratorinį tyrimus. Šiuo metu kuratorių CNAP atliekamas tyrimas analizuoja sovietinės Rusijos kolonijinę agresiją ir jos poveikį kultūrai. Antrąjį tyrimą S. Pevak vysto kartu su tyrėjų grupe „Beyond the post-soviet“. Jis yra atliekamas specialiai Mudam muziejui Liuksemburge ir gvildena sovietinio-rusiško kolonializmo, prievartinio iškeldinimo ir kalbos problematiką. Trečiąjį tyrimą S. Pevak planuoja kartu su naujai įsteigtos eksperimentinės Monrealio bienalės SPHERES kuratorių kolektyvu. Pastarasis bus skirtas Monrealyje gyvenančioms išeivių iš Rytų Europos ir Baltijos šalių bendruomenėms.

Lapkritį S. Pevak ketina susitikti su Lietuvos kultūros lauko darbuotojais ir darbuotojomis, menininkais ir menininkėmis, imti interviu, lankytis muziejuose, galerijose ir kultūros centruose, švietimo įstaigose, archyvuose ir rinkti tyrimui reikalingus dokumentus. Kuratorių S. Pevak rezidencija gali atverti naujų galimybių Lietuvos kultūros lauko profesionalams ir profesionalėms.

Ankstesnių rezidencijų metu S. Pevak bendradarbiavo su Prancūzijos nacionaliniu meno istorijos institutu, ESADAMM – Marselio aukštąja menų ir dizaino mokykla, bienale „Manifesta 13“, HISK – Belgijos Aukštuoju meno institutu. Kuravo ir bendradarbiavo kuruojant įvairių kūrybinių iniciatyvų įgyvendinimą Pompidou centre, Jérôme Poggi‘o galerijoje, FIAC, DOC!, „Ygrec“, „La Box“ ir kt. Taip pat organizavo ir dalyvavo Pompidou centre, „Cité des arts“, Lvivo miesto meno centre ir kitose erdvėse vykusiuose viešuose renginiuose. A. Pevak bendradarbiauja su AOC, „The Garage Journal“, „Critique d‘art“, „Marges“ ir „Switch (on Paper)“ redakcijomis. Yra tyrėjų kolektyvo „Beyond the post-soviet“ bendraįkūrėjai (-jos).

 

Bendraorganizatoriai: 

Instituto logotipas    Sodas 2123 logo

 

Rezidencijos programa organizuojama kartu su kultūros centru SODAS 2123 yra Lietuvos kultūros instituto Vizitų programos, skirtos užsienio meno ir kultūros profesionalams, dalis. Vizitų programa sujungia įvairių sričių užsienio meno lauko ekspertus suteikdama galimybę užsienio ekspertams susipažinti su Lietuvos meno lauku.  

Kultūros kompleksas SODAS 2123 – tai Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos (LTMKS) inicijuojama bei kuruojama bendruomeniškumo ir savivaldos principais veikianti erdvė. Joje buriasi per keliasdešimt įvairių sričių kultūros kūrėjų ir tyrėjų, kurie savo praktikose eksperimentuoja, ieško netikėtų formatų ir reaguoja į naujausias kultūrines, socialines, geopolitines, ekologines aktualijas. www.sodas2123.lt 

Lietuvos kultūros institutas  yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsteigta biudžetinė įstaiga, savo veikla nuosekliai stiprinanti Lietuvos kultūros vaidmenį pasaulyje. Institutas tikslingai užsienyje pristato Lietuvos kultūrą ir profesionalųjį meną, didina kultūros ir meno kūrėjų, šių sričių specialistų ir organizacijų galimybes tarptautinėje erdvėje. www.lithuanianculture.lt