Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Lietuvos kultūros institutas ieško buhalterės(-io)!

Lietuvos kultūros institutas
Grafikas

Photo by Tezos. Unsplash.com

Lietuvos kultūros institutas kviečia prie profesionalios komandos prisijungti buhalterį (-ę). Motyvacinių laiškų ir gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu info@lithuanianculture.lt iki 2022 m. gegužės 31 d. (imtinai). Darbo pokalbiai numatomi nuo 2022 m. birželio 1 d. Laukiame dokumentų!

 

Atsakomybė – biudžetinės įstaigos buhalterinė apskaita. Pareigybė A2 lygio.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • veda pirminius apskaitos dokumentus į buhalterinę programą;
 • vykdo ilgalaikio turto, atsargų gavimo, išlaidavimo ir nurašymo apskaitą, veda analitinę apskaitą pagal atskirus padalinius;
 • ruošia avanso apyskaitas;
 • rengia buhalterinius dienpinigių ir maistpinigių priskaitymo žiniaraščius;
 • pildo dalyvių sąrašų apskaitos žurnalą;
 • atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia skolų suderinimo aktus;
 • atlieka išankstinę finansų kontrolę – tikrina, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu yra tinkamai parengti, grąžina rengusiam darbuotojui dokumentus, jei jie nėra tinkamai parengti, turi teisę reikalauti iš kitų darbuotojų raštiškų arba žodinių paaiškinimų;
 • dalyvauja ilgalaikio turto ir materialinių vertybių inventorizacijoje;
 • pagal kompetenciją konsultuoja darbuotojus;
 • informuoja vyriausią buhalterį apie trūkumus, išsiaiškintus vykdant savo tiesiogines pareigas;
 • vykdo kitas jam pagal kompetencijas Lietuvos kultūros instituto vyriausiojo buhalterio pavestas užduotis.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį arba jam prilygintą socialinių (ekonomikos arba finansų krypties) mokslų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar finansų valdymo srityse;
 • puikiai mokėti valstybinę kalbą;
 • anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą mokėti ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo A2 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office (turėti MS Excel įgūdžių);
 • gebėti dirbti viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendruoju posistemiu FVAIS (privalumas);
 • išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kt. teisės aktus, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą ir buhalterinę apskaitą, savo darbe vadovautis LR Konstitucija, LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR kultūros ministro įsakymais, Lietuvos kultūros instituto nuostatais, Lietuvos kultūros instituto Buhalterijos skyriaus nuostatais, Lietuvos kultūros instituto direktoriaus įsakymais, Lietuvos kultūros instituto vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu;
 • gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
 • planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles.

 

Mes siūlome:

 • darbą pilnu etatu;
 • pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą 8,5 bazinius dydžius.
 • profesionalų ir draugišką kolektyvą;
 • darbo vietą Vilniaus centre;
 • kvalifikacijos kėlimo kursus. 

 

Darbo pradžia — pagal susitarimą.

 

Motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu info@lithuanianculture.lt iki 2022 m. gegužės 31 d. (imtinai).

 

Atkreipiame dėmesį, kad susisieksime tik su pasirinktais kandidatais(-ėmis). Neatrinktų kandidatų(-čių) atskirai neinformuosime. Darbo pokalbiai numatomi nuo 2022 m. birželio 1 d.

 

Lietuvos kultūros institutas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsteigta biudžetinė įstaiga, savo veikla nuosekliai stiprinanti Lietuvos kultūros vaidmenį pasaulyje. Institutas tikslingai užsienyje pristato Lietuvos kultūrą ir profesionalųjį meną, didina kultūros ir meno kūrėjų, šių sričių specialistų ir organizacijų galimybes tarptautinėje erdvėje.

Institutas savo veiklą vykdo vadovaudamasis LR Kultūros ministerijos nurodomais teminiais, sritiniais ir geografiniais prioritetais, bendradarbiaudamas su Lietuvos ir užsienio valstybių kultūros lauko profesionalais ir LR kultūros atašė.

Daugiau informacijos apie instituto veiklą rasite  www.lithuanianculture.lt