Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Programa „Northern Spaces for Creative Innovation“ kviečia iki vasario 15 d. siūlyti idėjas

Lietuvos kultūros institutas

Programa „Northern Spaces for Creative Innovation“ (liet. – Šiaurės erdvės kūrybinėms inovacijoms) –  atvira kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) profesionalams iš Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos ir Rusijos.

EUNIC (Europos Sąjungos kultūros institutų tinklas) kviečia kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus organizacijas kurti ir išbandyti naujus bendradarbiavimo modelius, kurie steigia naujas fizines ir virtualias erdves tarpsektoriniam bendradarbiavimui ir inovacijoms Šiaurės dimensijos partnerystės šalyse. O taip pat ieško bendradarbiavimo modelių, kurie susietų KKI sritį su skaitmeniniu, ekonomikos, aplinkos, socialiniu, švietimo ir kitais sektoriais į tarpsektorinę bendradarbiavimo ekosistemą.

Programos „Northern Spaces for Creative Innovation“ tikslai:

  • kurti erdves ir daugiapakopes partnerystes Šiaurės dimensijos partnerystės šalyse ir už jų ribų;
  • skatinti naują mąstymą, o taip pat novatoriškų produktų, paslaugų ir veiklų kūrimą, stiprinant tarpsektorinį ryšį;
  • skatinti inovacijas tradicinėse pramonės šakose, keičiant praktikas ir procesus;
  • spręsti esminius inovatyvių praktikų iššūkius, su kuriais dauguma visuomenių ir ekonomikų susidurs netolimoje ateityje;
  • kurti tarpvalstybines partnerystes Šiaurės dimensijos partnerystės regione;
  • rasti tvaraus bendradarbiavimo modelių, skirtų naudoti ateityje.

Kas gali kreiptis ir siūlyti idėjas?

Organizacijos, veikiančios vienoje ar daugiau Šiaurės dimensijos partnerystės šalių: Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Islandijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir Švedijoje.

Paraišką gali teikti mažiausiai 3 partneriai iš Šiaurės dimensijos partnerystės šalių, kurių vienas turi administruoti paraišką. Projekto komandoje turi būti įvairių suinteresuotųjų šalių iš susijusių valstybių, įskaitant bent vieną partnerį, atstovaujantį ne KKI sektoriui.

Kam ir kaip bus skiriamas finansavimas?

Šiame etape galima kreiptis dėl 5–10 tūkstančių eurų sumos idėjos išbandymui. Pasirašius sutartį, bus skirti 6 mėnesiai atrinktoms idėjoms išbandyti, patobulinti ir pateikti paraišką idėjos įgyvendinimui, kuriam gali būti skiriami iki 60 tūkstančių eurų.

Visą informaciją apie Šiaurės erdvių kūrybinių inovacijų kvietimą teikti idėjas rasite čia.

Turi būti pateikiami šie dokumentai:

  1. Anglų kalba užpildyta paraiškos forma (šabloną rasite čia)
  2. Anglų kalba užpildyta numatomo biudžeto (eurais) forma (šabloną rasite čia)
  3. Pasirašyti partnerių paramos laiškai (šabloną rasite čia)

Projekto idėjo sturi būti pateiktos iki 2022 m. vasario 15 d. (23:59 CET) adresu info@ndpculture.org

Norite gauti daugiau informacijos?

„Northern Spaces for Creative Innovation“ komanda mielai atsakys į visus klausimus artimiausių klausimų ir atsakymų sesijų metu:

2022 m. sausio 12 d., trečiadienis, 12:00 CET

2022 m. vasario 2 d., trečiadienis, 12:00 CET

Registruokitės į klausimų ir atsakymų sesijas čia.

Nedvejodami kreipkitės į „Northern Spaces for Creative Innovation“ komandą, jei turite klausimų dėl paraiškos pateikimo: lina@ndpculture.org ir info@ndpculture.org.

Čia rasite kūrybinių inovacijų kvietimą teikti idėjas ir visus susijusius dokumentus, susijusius su paraiška.

„Šiaurinės kūrybinių inovacijų erdvės“ yra bendro EUNIC ir NDPC projekto „Parama NDPC“, kurį iš dalies finansuoja Europos Sąjunga, dalis.