Lietuvos Kultūros Institutas
Instituto veikla, Kultūros atašė veikla, Kultūros naujienos, Susijusios naujienos

Lodzėje – dvi Lietuvos grafikos parodos

Lietuvos kultūros institutas
Eglės Vertelkaitės grafikos darbas

Eglė Vertelkaitė. "Padainuoti su Cindy"

2021 m. gruodžio 10 – 2022 m. vasario 6 dienomis Lodzėje pristatomos dvi Lietuvos grafikos meno parodos: „Jos kalba” (Lodzės miesto galerija) ir „Pokalbis” (Strzemiński dailės akademijos galerija HOL). Tai – ilgalaikio bendradarbiavimo tarp Vilniaus grafikos meno centro ir Lodzės meno institucijų bei menininkų rezultatas. Projektą iš dalies finansuoja ir Lietuvos kultūros institutas.

Lodzės miesto galerijoje pristatomoje parodoje „Jos kalba“ rodoma penkių menininkių – Eglės Kuckaitės, Laisvydės Šalčiūtės, Birutės Zokaitytės, Eglės Vertelkaitės ir Živilės Minkutės – kūryba. Šių autorių atveju kūryba tampa konceptualia priemone drąsiai kalbėtis joms ir visuomenei aktualiomis, universaliomis temomis. Neretai jų pokalbiai būna nepatogūs, skausmingi tiek savo pačių, tiek ir aplinkos atžvilgiu. Tai dogminių stereotipų kritika, aktualių ir opių klausimų, susijusių su socialiniu moters būviu, su savimi ir aplinka kėlimas ir atsakymų į juos paieškos. Meninės minties perteikimui autorės renkasi įvairias formas, kartu išlieka ištikimos Lietuvos grafikai būdingai kūniškumo tradicijai, t. y. kūno, kaip vieno svarbiausių meninės raiškos objektų, vaizdavimui. Metaforiška kūniško įvaizdžio traktuotė itin paranki, atveriant socialinius, kultūrinius, istorinius, egzistencinius ir filosofinius prasmių klodus.

Strzemiński dailės akademijos galerijoje HOL pristatomoje parodoje „Pokalbis“ pristatomas dviejų skirtingų kartų menininkų – Lietuvos grafikos klasiko, šilkografijos pradininko Mikalojaus Povilo Vilučio ir viduriniosios kartos, giliaspaudės grafikos kūrėjos Lidos Dubauskienės – meninis dialogas. Ši ekspozicija skatina pagalvoti apie mokytojo ir mokinio, profesoriaus ir studentės kūrybinį santykį. Tai dviejų talentingų, brandžių menininkų dialogas, kuris, nepaisant formos ir turinio skirtybių, yra vienijamas universalios meninės minties ir nepriekaištingai meistriškos raiškos.