Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Shaping the Future. Environments by Aleksandra Kasuba

Lietuvos kultūros institutas

 

Unikali menininkės vizionierės Aleksandros Kasubos (1923–2019) kūryba filme pristatoma 2021 m. Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje vykusios parodos „Formuojant ateitį. Erdvinės Aleksandros Kasubos aplinkos“ kontekste.

Lietuvoje gimusi, po II Pasaulinio karo pasitraukusi į JAV ir ten plėtojusi savitą modernaus meno praktiką Aleksandra Kasuba nuo XX a. 7-ojo deš. pabaigos kūrė tarp disciplinų: šiuolaikinio meno, architektūros, meno viešosioms erdvėms. Menininkė taip pat dalyvavo reikšminguose, naują meninį mąstymą propagavusiuose „Meno ir technologijų“, „Meno ir mokslo“ sąjūdžiuose ir jų parodose, neretai – kaip vienintelė menininkė moteris. Ypač originali jos kūrybos dalis – autorinės technikos ir išskirtinės vaizduotės erdvinės aplinkos iš tampriųjų audinių, kurios buvo pristatomos ir privačiose, ir viešose erdvėse.

Filme apie Aleksandrą Kasubą ir jos kūrybą pasakoja menininkės dukra Guoda Kašubaitė, parodos kuratorė Elona Lubytė, dailės istorikė Inesa Brašiškė, dizaino istorikė Viktorija Kašubaitė-Matranga, architektai Jing Liu ir Nick Goldsmith.

Filmo režisierė Virginija Vareikytė. Filmas sukurtas bendradarbiaujant Lietuvos kultūros institutui su Nacionaline dailės galerija / Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi.  Filmo sukūrimą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija