Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Kvietimas dalyvauti informaciniame seminare apie „New European Bauhaus” projektą

Lietuvos kultūros institutas
logotipas

Kūrybinio sektoriaus atstovai (architektai, dizaineriai ir menininkai) kviečiami dalyvauti vasario 24 d. (11 val. CET) vyksiančiame informaciniame seminare, kuriame bus pristatytos „Naujojo europinio Bauhauzo” iniciatyvos galimybės.

Jungtis prie informacinio seminaro galima čia:

Apie „Naujojo europinio Bauhauzo”/ „New European Bauhaus” projektą

Š.m. sausio 18 d. Europos Komisija paskelbė tarpdisciplininį „New European Bauhaus” projektą, kuriuo planuojama sukurti bendrą dizaino ir kūrybinę erdvę, kurioje architektai, menininkai, studentai, mokslininkai, inžinieriai ir dizaineriai dirbs kartu, kad ši vizija taptų tikrove. (Projekto internetinė svetainė: https://europa.eu/new-european-bauhaus/about-initiative_lt)

Siekiama, kad „New European Bauhaus” projektas taptų varomoji jėga, padėsiančia patraukliu, novatorišku ir į žmogų orientuotu būdu įgyvendinti Europos žaliąjį kursą.

Numatyta, kad per artimiausius dvejus metus įvairiose ES šalyse bus atrinkti pirmieji penki „New European Bauhaus” projektai. Visais jais bus siekiama tvarumo, tačiau skirsis sritys, kurioms bus skiriama daugiausia dėmesio. Jie gali būti orientuoti į natūralias statybines medžiagas ir energijos vartojimo efektyvumą, demografiją, į perspektyvų judumą ar efektyviai išteklius naudojančias skaitmenines inovacijas; visa tai bus derinama su kultūra ir menu.

Projektas suskirstytas į tris stadijas – co-dizaino (iki 2021 m. vasaros), įgyvendinimo (nuo 2021 m. rugsėjo) ir viešinimo (nuo 2023 m.). Šiuo metu projektas yra ko-dizaino stadijoje, kuria siekiama išgryninti „New European Bauhaus” koncepciją ir padėti pagrindą tolesniam projekto vystymui. Siekiama surinkti jau egzistuojančių pavyzdžių, atspindinčių „New European Bauhaus” principus, kurie paskatintų diskusijas. Planuojama ir atrinktų ekspertų apvaliojo stalo diskusija. Ši stadija tęsis iki 2021 m. vasaros. Taip pat šiemet bus paskelbtas kvietimas 5-iems pilotiniams projektams. Pilotinius projektus planuojama paskirstyti po Europos Sąjungos šalis.

Be to, papildomai, vasarą numatoma įteikti specialųjį prizą puikiems šiuolaikiniams (jau egzistuojantiems) pavyzdžiams, kurie jau apjungia tvarumą, patirties ir įtraukties kokybę. Laimėtojai bus atrinkti iš surinktų pavyzdžių bei peržiūrėti platesnės bendruomenės.

Šiuo metu Europos Komisija taip pat ieško organizacijų-partnerių, kurios galėtų skatinti atitinkamas diskusijas visuomenėse (kvietimas skelbiamas projekto svetainėje).

Visi informaciniai seminarai:

15 Feb (11h00-11h50)  Regions, cities and local authorities
16 Feb (11h00-11h50) Open to everyone
22Feb (11h00-11h50) Scientific communities
23 Feb  (11h00-11h50)  Youth sector and universities
24 Feb (11h00-11h50) Creative sector (architects, designers, artists)
26 Feb (11h00-11h50) Businesses