Lietuvos Kultūros Institutas
Instituto veikla, Kultūros atašė veikla, Kultūros naujienos, Susijusios naujienos

Lenkijoje pasirodė Lietuvai skirto žurnalo HERITO numeris

Lietuvos kultūros institutas

2021 m. sausio mėn. Lenkijoje pasirodė Lietuvai skirto žurnalo „Herito“ numeris. 40-asis, jubiliejinis žurnalo numeris, dedikuojamas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo (Kovo 11-osios) 30-ečiui.

Dar 2020 metais pradėtame ruošti numeryje yra spausdinami lietuvių ir lenkų autorių straipsniai, skirti Lietuvos kultūrai, menui, literatūrai, paveldui, o taip pat Vilniaus Gaonui ir Lietuvos žydų istorijos metams. Žurnale pristatomi Mindaugo Kvietkausko esė apie Joną Kristupą Glaubicą, Leonido Donskio straipsnis apie Klaipėdą, Nijolės Strakauskaitės straipsnis apie Neringą, Dalios Staponkutės esė „Asmeninio mito dėlionė“.

Žurnale taip pat spausdinami lenkų autorių straipsniai apie Lietuvos kultūrą ir meną: Nikodemo Szczyglowskio apie Lietuvą kaip Šiaurės Europos kraštą, Małgorzatos Kasner apie Mikolajų Vorobjovą, Piotro Pazińskio apie Vilniaus Gaoną ir litvakų palikimą, Adamo Mazuro apie Lietuvos fotografiją XX amžiuje, Małgorzatos Omilanowskos apie Palangos architektūrą. Lenkų poetas, eseistas, vertėjas Maciej Topolski aptaria per pastaruosius metus lenkų kalba išleistas Dalios Grinkevičiūtės, Ričardo Gavelio, Herkaus Kunčiaus ir Giedros Radvilavičiūtės knygas. Wojciech Stanislawski pristato Birutės Jonuškaitės lenkų kalba išleistą romaną „Maranta“. Michało Wiśniewskio straipsnis skiriamas lenkų kalba pasirodžiusiems Vilniaus ir Kauno architektūros gidams aptarti. Žurnale taip pat aptariama ir Nacionaliniame muziejuje Ščečine eksponuota, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo (Kovo 11-osios) 30-ečiui skirta paroda „Nuo Čiurlionio iki Kairiūkščio. Lietuvos XX amžiaus I pusės dailė“ bei spausdinamas pokalbis su vienu parodos kuratoriumi Dariuszu Kacprzaku.

Vyriausias žurnalo redaktorius profesorius Jacek Purchla įvadiniame Lietuvai skirto žurnalo straipsnyje rašo: „Norime pristatyti Lietuvą laisvą nuo stereotipų […], norėjome pažvelgti į ją iš jūros pusės. Todėl pirmiausiai pamatėme keliaujančias Kuršių Nerijos kopas […], Palangos vilas […], Klaipėdos, kuri 2016 m. mirusiam filosofui Leonidui Donskiui buvo tas pats, kas Tomui Manui Liubekas, aikštes. Ir tik vėliau, eidami Jano Krzysztofo Glaubitzo, Lauryno Gucevičiaus ir Mikalojaus Vorobjovo pėdomis, keliaujame į Vilnių, kad pristatytume jo vis dar nepakankamai žinomą architektūrą. […]. Lietuviškas „Herito“ numeris […] – tai atradimas to, kas yra šalia, bet kas vis dar lieka nematoma“.

267 puslapių Lietuvai skirtame žurnalo „Herito“ numeryje lietuvių ir lenkų autorių tekstai apie Lietuvą yra spausdinami lenkų ir anglų kalbomis. Žurnalo leidybą parėmė Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija bei Lietuvos kultūros institutas.

 

Numerį galima įsigyti čia:

https://mck.krakow.pl/ksiegarnia/herito-nr-40-litwa

LR kultūros atašė Lenkijos Respublikoje Rasa Rimickaitė

Nuotraukos autorius: Międzynarodowe Centru  Kultury