Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Lietuvos kultūros institutas ieško pastiprinimo!

Lietuvos kultūros institutas

Tvarias tarptautines kultūros partnerystes kuriantis ir Lietuvos profesionalųjį meną užsienyje pristatantis Lietuvos kultūros institutas prie savo komandos kviečia prisijungti biuro administratorių (-ę) 

Ką reikės daryti? 

 • Tvarkyti (rengti, forminti ir registruoti) dokumentus, prižiūrėti, kad jie atitiktų biudžetinės įstaigos dokumentų rengimo taisykles; 
 • Administruoti bendrąsias užklausas, rūpintis pašto korespondencija;  
 • Organizuoti biuro aprūpinimą reikalingais biuro reikmenimis ir paslaugomis; 
 • Vykdyti viešuosius pirkimus; 
 • Saugoti ir archyvuoti instituto veiklai svarbius dokumentus ir projektinę medžiagą (reprezentacinius leidinius, suvenyrus ir kt.); 
 • Tvarkyti personalo dokumentus; 
 • Supažindinti kolegas su jų veikla susijusiais direktoriaus įsakymais, nutarimais, potvarkiais; 
 • Puoselėti jaukų nedidelio kolektyvo mikroklimatą ir vidinę kultūrą. 

Mes tikimės, kad Tu: 

 • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą (esi jau baigęs studijas); 
 • turi ne mažesnę nei 1 metų patirtį administravimo srityje; 
 • puikiai moki valstybinę kalbą; 
 • sklandžiai dėstai mintis tiek raštu, tiek žodžiu; 
 • moki anglų kalbą ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo (A2) lygiu; 
 • moki dirbti naujomis ryšių ir organizacinės technikos priemonėmis;  
 • išmanai Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą; 
 • esi susipažinęs su Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu; 
 • gebi prisiimti atsakomybę už savo darbą ir jo indėlį į bendrą įstaigos veiklos rezultatą; 
 • esi atidus; 
 • tave džiugina žmonės, bendravimas, nestokoji ryžto ir socialinės drąsos. 

Mes siūlome: 

 • ilgalaikį darbą pilnu etatu; 
 • profesionalų ir draugišką kolektyvą; 
 • darbo vietą miesto centre; 
 • kvalifikacijos kėlimo ir užsienio kalbų kursus; 
 • pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą 7,4. 

Numatoma darbo pradžia — 2021 m. vasario 1 d. 

Motyvacinius laiškus ir gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu info@lithuanianculture.lt iki 2021 m. sausio 22 d. Maloniai atkreipiame dėmesį, kad susisieksime tik su pasirinktais kandidatais, neatrinktų kandidatų atskirai neinformuosime. Visų kandidatų aplikacijos bei su jomis susiję asmens duomenys bus saugomi tik atrankos į administratoriaus pareigas tikslu ir bus ištrinti konkursui pasibaigus.

Išsamesnės informacijos prašome teirautis tel. 659 93829

Lietuvos kultūros institutas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsteigta biudžetinė įstaiga, savo veikla nuosekliai stiprinanti Lietuvos kultūros vaidmenį pasaulyje. Institutas tikslingai užsienyje pristato Lietuvos kultūrą ir profesionalųjį meną, didina kultūros ir meno kūrėjų, šių sričių specialistų ir organizacijų galimybes tarptautinėje erdvėje. Daugiau informacijos apie instituto veiklą rasite www.lithuanianculture.lt