Lietuvos Kultūros Institutas
Instituto veikla, Kultūros atašė veikla, Kultūros naujienos, Susijusios naujienos

Berlyne – Tomui Venclovai skirtas literatūrinis vakaras

Lietuvos kultūros institutas

Berlyno menų akademija ir literatūrinis leidinys „Sinn und Form“ sausio 21 dieną surengė vakarą, skirtą Lietuvos poetui, publicistui, vertėjui, literatūros tyrinėtojui, profesoriui Tomui Venclovai, kuriame taip pat dalyvavo vokiečių poetas ir eseistas Dursas Grünbeinas ir amerikietė poetė bei knygos „Nelyginant šiaurė magnetą: pašnekesiai su Ellen Hinsey“ bendraautorė Ellen Hinsey. Pokalbį vedė „Sinn und Form“ redaktorius Matthiasas Weicheltas, iš anglų kalbos vertė Milena Adam. Projekto partneriai – Lietuvos kultūros institutas ir Lietuvos ambasada Berlyne.

Vakaro metu Tomas Venclova kalbėjo apie kūrybą, dalijosi prisiminimais apie poetę Aną Achmatovą, Lietuvos Helsinkio grupės veiklą, savo senelį, klasikinės filologijos profesorių Merkelį Račkauską, emigraciją į Jungtines Amerikos Valstijas bei apie šių dienų Lietuvos ir pasaulio aktualijas. Gausiai susirinkusi berlyniečių publika taip pat turėjo galimybę pasiklausyti Tomo Venclovos eilių. Vokiečių kalba jo poeziją skaitė Dursas Grünbeinas.

Šių metų „Sinn und Form“ žurnalo pirmajame numeryje pasirodė Tomo Venclovos tekstas „Paskutinioji Prospero Mérimée novelė“ (vok.k. „Prosper Mérimées letzte Novelle“), kurį į vokiečių kalbą vertė Claudija Sinnig. Tai – ne pirmoji autoriaus publikacija šiame leidinyje: 2018 metų antrame numeryje pasirodė pasakojimas apie pirmąjį rusų tremtinį kunigaikštį Andrejų Kurbskį „Bergždžios pastangos“ (vok. K. „Der Fürst und sein Zar. Briefe aus dem Exil“). Šį tekstą į vokiečių kalbą taip pat vertė Claudia Sinnig.

Pačioje miesto širdyje šalia Bandenburgo vartų įsikūrusi Berlyno menų akademija tęsia Prūsijos menų akademijos tradicijas ir dosniai remia literatūrą, vizualiuosius menus, kiną, architektūrą ir muziką. Akademijai gali priklausyti ne daugiau kaip 500 narių. Ši institucija kas antrą mėnesį išleidžia literatūrinį žurnalą „Sinn und Form” (Prasmė ir forma). Jame publikuojami ne tik literatūriniai bet ir filosofiniai, politiniai esė, taip pat pokalbiai su žymiais rašytojais, menininkais bei mąstytojais.

Nuotr. Jurgos Graf