Lietuvos Kultūros Institutas
Instituto veikla, Kultūros atašė veikla, Kultūros naujienos, Susijusios naujienos

JAV rengiamos Litvakų dienos

Lietuvos kultūros institutas

Tomas Venclova

Tomas Venclova. Algimanto Aleksandravičiaus nuotr.

Rengiantis 2020 m. Lietuvos žydų istorijos metams ir Vilniaus Gaono 300-ųjų gimimo metinių minėjimui, rugsėjo mėnesį rengiamos Litvakų dienos JAV. Jų metu vyks viena vieša paskaita ir trys intelektualų diskusijos trijuose JAV miestuose: Niujorke, Čikagoje ir Vašingtone. Visų šių diskusijų pagrindinis svečias yra profesorius Tomas Venclova. Pagrindine diskusijų ašimi bus T. Venclovos tekstas „Lietuviai ir žydai: kas pasikeitė, o kas ne per pastaruosius keturiasdešimt metų?”.

Rugsėjo 4-5 d. Niujorke vyksiančiuose renginiuose pagrindinis dėmesys bus skiriamas tarpkultūriniams iššūkiams šiuolaikinėje Lietuvoje, žydų tautos indėliui į Lietuvos kultūrinį, politinį, socialinį ir mokslo pasaulį. Diskusijose nebus vengiama ir skaudesnių istorinės atminties temų, siekiant suartinti gausią Niujorke gyvenančių litvakų bendruomenę su jos istorine tėvyne. Rugsėjo 4 d. Niujorko miesto universiteto Hunter koledže vyks vieša paskaita „Holokaustas ir šiandieninė Lietuva”, rugsėjo 5 d. Žydų tyrimų institute YIVO rengiamoje diskusijoje „Daugiakultūriškumo iššūkiai šiuolaikinėje Lietuvoje” be T. Venclovos dalyvaus YIVO direktorius Jonathanas Brentas, pirmojo vizito į JAV atvykstantis LR kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, prof. Saulius Sužiedėlis (Millersville universiteto emeritas), Amerikos žydų komiteto rabinas Andrew Bakeris.

Rugsėjo 9 d. Čikagoje T. Venclova susitiks su lietuvių bendruomene, skaitys savo poeziją, o rugsėjo 10 d. Ilinojaus universitete Čikagoje dalyvaus diskusijoje „Pliuralizmo naratyvai: Lietuvos praeitis ir dabartis” kartu su J. Brentu, Faina Kukliansky (Lietuvos žydų bendruomenės pirmininke) ir kultūros ministru M. Kvietkausku. Rugsėjo 16 d. Vašingtono Wilsono centre vyks diskusija „Žydai ir lietuviai: kartu ir atskirai?”. Pagrindinis diskusijos svečias – T. Venclova, taip pat dalyvaus JAV Holokausto memorialinio muziejaus ekspertai Vadimas Altskanas ir Ina Navazelskis.

JAV Litvakų dienų organizatoriai ir partneriai: LR generalinis konsulatas Niujorke, LR kultūros atašė JAV, LR ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose, LR generalinis konsulatas Čikagoje, Lietuvos kultūros institutas, Žydų tyrimų institutas YIVO, Niujorko miesto universiteto Hunter koledžas, Ilinojaus universitetas Čikagoje, Vašingtono Holokausto muziejus, Vašingtono Wilsono centras.