Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Azijos ir Europos fondo ASEF teikiamos galimybės kultūrai

Lietuvos kultūros institutas

Azijos ir Europos fondas (The Asia-Europe Foundation, ASEF) yra įkurtas ASEM šalių narių vyriausybių. Fondo veikla skatina akademinius, kultūros ir žmonių lygio mainus tarp Azijos ir Europos, siekiant didinti dviejų regionų tarpusavio supratimą. Fondas finansuojamas iš ASEM valstybių narystės įnašų. ASEF skatina kultūrinius ryšius, grindžiamus sąžiningais mainais ir abipusiškumu. ASEF darbas kultūros srityje jungia menininkus, kultūros specialistus, ne pelno siekiančias meno organizacijas, tinklus ir muziejus 51 Azijos ir Europos susitikimo (ASEM) šalyje.

ASEF kultūros departamento veiklos kryptys ir programos:

1. Prieiga prie informacijos internetinėse svetainese:

2. Abipusės kultūrinės praktikos rėmimas:

  • „Mobilumas Pirma!” – ASEF kultūros judumo iniciatyva, stipendijos  menininkų ir kultūros specialistų kelionėms;
  • „ASEF keliaujanti mokykla” – kultūros gebėjimų ugdymas, mokymai jauniesiems kultūros profesionalams (pilotinis projektas 2019 m.).

3. Dialogo skatinimas:

 

Azijos ir Europos susitikimas (ASEM) https://www.aseminfoboard.org/about/overview yra tarpvyriausybinis forumas įkurtas 1996 metais, kuriuo siekiama skatinti Azijos ir Europos dialogą ir bendradarbiavimą. Šiuo metu yra 53 nariai: 30 Europos ir 21 Azijos valstybė, Europos Sąjunga ir Pietryčių Azijos šalių asociacijos ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) sekretoriatas. ASEM abipusės pagarbos ir partnerystės dvasia sprendžia politinius, ekonominius, finansinius, socialinius, kultūros ir švietimo klausimus.

ASEM sprendimai priimami viršūnių susitikimuose, kurie vyksta kas dveji metai. ASEM veikla vykdoma atskirų sričių ministrų susitikimuose ir darbo grupių susitikimuose bei per šalių narių iniciatyvas. Lietuva prisijungė prie ASEM 2004 metais.