Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos, Susijusios naujienos

Šiaudiniai sodai, verbos ir margučiai pristatyti Kinijoje

Lietuvos kultūros institutas

sdr

Kinijoje, Hangdžou mieste, rugsėjo 17-22 d. vyksta II-asis Kinijos–Centrinės ir Rytų Europos šalių nematerialaus kultūros paveldo ekspertų forumas (pirmasis toks forumas 2016 m. buvo surengtas Krokuvos mieste Lenkijoje), kuriame dalyvauja ir Lietuvos atstovės – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė, to paties centro Nematerialaus kultūros paveldo specialistė Loreta Sungailienė ir šiaudinių sodų meistrė, Kauno r. A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus muziejininkė Vida Sniečkuvienė.

Šių metų forumo tema – rankomis kuriama kultūrinė atmintis, tad pagrindiniai dalyvių pranešimai ir diskusijos yra susiję su liaudies meno ir meistrystės išsaugojimu, perdavimu ir darnia plėtra. Lietuvos nacionalinio kultūros centro atstovės pristatė liaudies meno plėtojimo priemones, taikomas Lietuvoje, aptarė kai kurių šio meno šakų raidos ypatumus.

Forumo metu surengta dalyvaujančių šalių liaudies meno dirbinių paroda, kuri eksponuojama Tarptautiniame konvencijos ir parodų centre. Lietuva demonstruoja V. Snieškuvienės pagamintą šiaudinį sodą, Audronės Lampickienės margučius ir Agatos Granickos surištas Vilniaus krašto verbas. Parodos atidarymo ceremonijoje Forume dalyvaujančių liaudies meno meistrų vardu sveikinimo žodį tarti buvo pakviesta V. Sniečkuvienė, kuri akcentavo individo santykį su tradicija ir ragino saugoti rankomis kuriamą trapų žmonijos nematerialųjį paveldą.

Paroda prasmingai įsiliejo į 10-ajį Kinijos (Džedziango) nematerialaus kultūros paveldo Expo. Forumo dalyviai – nematerialaus kultūros paveldo ekspertai – taip pat aplankė Kinijos meno akademijos Amatų muziejų, Pekino-Hangdžou Didžiojo kanalo muziejų, Gyvąjį menų ir amatų muziejų, Hangdžou tradicinių vėduoklių dirbtuves, susipažino su svarbiausių Kinijos liaudies meno šakų ir amatų istorija, vystymo ir perdavimo Kinijoje tradicijomis bei priemonėmis, dalyvavo kūrybinėse tradicinių amatų dirbtuvėse.