Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos, Susijusios naujienos

Naujasis Rytų Prūsijos muziejus Liuneburge kvietė į fotografijų parodą „Vilko vaikų“ tema

Lietuvos kultūros institutas

Šių metų kovo 11-tą d. Liuneburge (Vokietijoje) po kelių metų pertraukos savo duris vėl atvėrė Rytų Prūsijos muziejus, kuris svečiams pristatė fotografės Claudios Heinermann parodą „Wolfskinder“ („Vilko vaikai“).

Rytų Prūsijos muziejus yra puikiai žinomas tiems, kurie domisi Vokietijos ir jos kaimyninių šalių istorija. Šio muziejaus programoje – istorinėms temoms skirtos parodos, skaitymai bei diskusijos. Ne vienas muziejaus renginys buvo skirtas ir Vokietijos – Lietuvos istorijos analams. Švenčiant Donelaičio jubiliejinius metus, buvo surengtas specialus vakaras, kurio metu pristatoma mūsų dainiaus kūrybą; praeitais metais muziejuje vyko A. Baryso filmo „Tarp keliaujančių kopų“, skirto Nidos menininkų kolonijos istorijai, pristatymas.

Kovo 11-tą dieną muziejus vėl atvėrė duris: pirmoji paroda, eksponuojama po ilgokos pertraukos, buvo skirta „Vilko vaikų“ tematikai. Olandijoje gyvenanti vokiečių fotografė Claudia Heinermann savo nuotraukomis pasakoja apie sudėtingus, po karo Lietuvoje prieglobsčio ieškojusių „Vilko vaikų“ likimus. 1944–1945 metais, Raudonajai armijai užėmus buvusias Rytų Prūsijos teritorijas, tūkstančiai vaikų liko be tėvų, kentė badą ir vejami tarybinės valdžios persekiojimų, bėgo į Lietuvą, tikėdamiesi rasti maisto bei darbo. Daugelis jų rado prieglobstį lietuvių valstiečių šeimose, suteikiant lietuvišką identitetą liudijantį dokumentą, nes vokiška kilmė kėlė grėsmę ne tik vaikui, bet ir jį priglaudusiai šeimai. Susiklosčius tokioms aplinkybėms, dalis „Vilko vaikų“ pamiršo savo vokiškąją kilmę bei gimtąją kalbą ir tik po 1990–ųjų vėl atrado Vokietijoje išdraskytas šeimas ir gimines. Visa tai pasakoja menininkės fotografijos. Projektas „Oral History“ prasidėjo bendradarbiaujant su žurnaliste Sonya Winterberg, jo metu autorės ne kartą lankėsi Lietuvoje ir susitiko su ten gyvenančiais „Vilko vaikais“; domėjosi jų vaikystės patirtimis, slapstymųsi bei gyvenimu už geležinės uždangos priverstinai pamiršus savo šaknis, ilgintis šeimos ir artimųjų.

Fotografė teigia: „Kai 2011 metų pavasarį sužinojau apie „Vilko vaikus“, buvau giliai sujaudinta ir nustebusi, kad iki šiol apie tai nieko nebuvau girdėjusi. Nuo to laiko jų likimų pamiršti nebegalėjau.“

Parodos atidaryme taip pat dalyvavo LR ambasadorius Vokietijoje Deividas Matulionis bei „Vilko vaikų“ likimą patyrusi Alfreda Kažukauskienė.

Keliaujančios parodos  „Vilko vaikai“ Liuneburgo Rytų Prūsijos muziejuje atidarymas vyko kovo 11 d.; aplankyti parodą galima iki gegužės 26 d., adresu: Heiligengeisttstr. 38, 213354 Liuneburgas.

 

Daugiau informacijos: www.wolfskinder.eu

Renginio partneriai: LR kultūros atašė Vokietijoje, Lietuvos kultūros institutas.