Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Ruduo Krokuvoje – lietuvių literatūros metas

Lietuvos kultūros institutas

Spalio 22 d. Lenkijoje prasideda tarptautinė Krokuvos knygų mugė, kurioje šiemet Lietuva prisistatys garbės viešnios teisėmis. Taip pat lietuvių autoriai ir rašytojai pasirodys Konrado literatūros festivalyje – viename svarbiausių literatūros festivalių Europoje, pritraukiančiame pasaulinio garso autorius. Abu įvykiai – tai svarbi didesnio mąsto projekto „Lietuva Krokuvoje: kultūros sezonas“ dalis, skirta lietuvių kultūros sklaidai Lenkijoje.   

Lietuvių literatūra lenkiškai

19-oji Tarptautinė Krokuvos knygų mugė – didžiausias leidybos sektoriaus ir knygų mylėtojų renginys Lenkijoje, patvirtinantis Krokuvos kaip UNESCO literatūros miesto vardą. Sparčiai augančioje knygų mugėje praėjusiais metais dalyvavo 696 leidėjai iš 20 šalių bei 60 000 lankytojų. Mugėje vyksta plati kultūrinių renginių programa, susitikimai su daugiau nei 500 Lenkijos ir užsienio autorių. Lietuvą garbės viešnia pakvietusioje Krokuvos knygų mugėje ir Konrado festivalyje lenkų skaitytojų lauks aktualiausi Lietuvos rašytojai, naujausių knygų pristatymai ir intriguojančios diskusijos.

Pamatinė pristatomų knygų ir diskusijų tema – atmintis ir jos įtaka individo bei tautos formavimuisi. Lenkų kalba išleistą studiją „Galia, vaizduotė ir atmintis“ pristatantis profesorius Leonidas Donskis Holokausto atminčiai skirtoje diskusijoje klaus, ko ir kodėl mes nenorime prisiminti. Susitikime su skaitytojais Alvydas Šlepikas kalbės apie romane „Mano vardas – Marytė“ atskleidžiamą primirštą Rytprūsių „vilko vaikų“ likimą.

Krokuvoje lietuvių autoriai susitiks aptarti neatsiejamo jų kūrinių herojaus – Vilniaus – tapatybės. Herkaus Kunčiaus romanas „Lietuvis Vilniuje“ fiksuoja sostinės ir lietuvio transformacijas sovietmečiu ir po Nepriklausomybės atgavimo, tuo tarpu profesoriaus, poeto Tomo Venclovos istorinių esė rinkinyje „Aprašyti Vilnių“ atsiveria individualios atminties rekonstruota miesto istorija nuo įkūrimo iki XX amžiaus pabaigos. Lenkiškai prakalbusioje Kristinos Sabaliauskaitės knygoje „Silva rerum“ atgyja XVII a. Vilnius, o knyga jau spėjo tapti bestseleriu ir užkariauti knygynų topus.

Lietuviški balsai diskusijose ir susitikimuose

Krokuvos knygų mugėje ir šiek tiek anksčiau – spalio 19 d. prasidėjusiame Konrado literatūros festivalyje bus pristatyta intensyvi Lietuvos literatūrą ir kultūrą pristatančių renginių ir seminarų programa – lietuvių autorių knygų pristatymai, susitikimai su autoriais, vyks lietuvių ir lenkų leidėjų seminarai, vertėjų seminarai. Keturioms mugės dienoms Lietuvai skiriama speciali konferencijų salė renginiams.

Kartu su Donskiu Venclova jau pristatė dialogų knygą „Optimizmo paieškos pesimizmo amžiuje“, gvildenančią Rytų Europos šalių santykius. Pilną salę klausytojų surinkusiame Donskio pokalbyje su lenkų ir ukrainiečių intelektualais buvo svarstoma, kaip naujos politinės tautos Ukrainoje gimimas pakeis politinį Europos peizažą. Lietuviams ir lenkams nepatogių temų nevengianti Kunčiaus ir Piotro Kępinskio knyga „Lietuvio ir lenko pokalbis“ – daugiau nei tos pačios kartos kūrėjų pašnekesys: tai, pasak Adamo Michniko, dviejų tautų dialogas. Glaudžius abiejų tautų ryšius primins ir pokalbis apie Česlovo Milošo lietuviškąją ir lenkiškąją biografijas.

Mažiesiems mugėje skirtas vaikų knygų kūrėjo Kęstučio Kasparavičiaus knygos „Mažoji žiema“ pristatymas ir kūrybinės dirbtuvės. Kartu su vaikais kurs ir vienos ryškiausių knygų dailininkių Ieva Babilaitė ir Sigutė Chlebinskaitė.

Anot projekto „Litwa w Krakowie“ vadovės Rūtos Nanartavičiūtės „Dalyvavimas Krokuvos knygų mugėje ir Konrado literatūros festivalyje – tai kultūriškai svarbi scena į lenkų kalbą išverstų Lietuvos autorių knygų pristatymui bei tarpkultūrinei diskusijai“. Lapkritį ir gruodį Krokuvoje tęsiantis Lietuvos kultūros sezoną pristatančiam projektui, bus atidarytos šiuolaikinio meno ir fotografijos parodos, tarptautiniame teatro festivalyje „Boska komedia“ bus parodytas Lietuvos nacionaliniame dramos teatre lenkų režisieriaus Krystiano Lupos sukurtas spektaklis „Didvyrių aikštė“.