Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos, Susijusios naujienos

Vienoje ir Lince – lietuviškų filmų desantas

Lietuvos kultūros institutas

Šių metų gegužės 7-13 d.  Vienos kultūros ir edukacijos centre URANIA vyksta tradicinė Šiaurės ir Baltijos šalių filmų savaitė. Šių metų filmų savaitės moto yra „Chancen(los) – t. y. jaunų žmonių likimus formuojanti gyvenimo mokykla bei galimybių išgyventi, o taip pat ir pasirinkti dimensija. Ta proga festivalio programoje yra rodomi net trys lietuviški filmai: Audriaus Juzėno režisuota juosta „Ekskursantė“, režisieriaus Igno Jonyno meninis filmas “Lošėjas“ ir Dovilės Šarutytės trumpo metro filmas „Aš tave žinau“.

Gegužės 8 d. buvo parodytas režisieriaus Audriaus Juzėno sukurtas meninis filmas „Ekskursantė“, Lietuvoje pelnęs tris „sidabrinės gervės“ kino apdovanojimus, dažnai rodomas įvairiuose tarptautiniuose kino festivaliuose bei Lietuvos diplomatinių atstovybių inicijuojamuose renginiuose, pristatančiuose vieną dramatiškiausių XX amžiaus lietuvių tautos epizodų t. y.  tremties temą.

Šio filmo pristatyme, vykusiame giliomis kino tradicijomis garsėjančiame kino teatre “URANIA”, dalyvavo ir su publika bendravo režisierius Audrius Juzėnas.  Po filmo įvykęs susitikimas su  režisieriumi virto įdomia ir gyva diskusija ne tik apie patį filmą, jo kūrimo ypatumus, bet ir apie jame vaizduojamą istorinį laikotarpį, lietuvių tautos likimą, surištą su kitų tautų likimais ir istorija, apie visus mus siejančias bendražmogiškąsias vertybes. Režisierius pabrėžė, jog tai laikotarpis, kurį galima pavadinti kaip karą po karo. Ši tema tampa daug aktualesnė dabar, kai pasaulį supa naujų karų grėsmės, kai Ukrainoje, Sirijoje ir kitur vyksta karo konfliktai, kai nuo karo veiksmų pavojingomis sąlygomis traukiasi žmonės.

Šiaurės ir Baltijos filmų festivalio Vienoje lietuviškų filmų programą šiandien užbaigs režisieriaus Igno Jonyno filmas „Lošėjas“, tapęs net kelių tarptautinių festivalių laureatu.  Su Vienos publika po filmo susitiks ir bendraus montažo režisierius Stasys Žak.

http://www.vhs.at/1-vhs-wiener-urania/nordischefilmwoche/nordische-baltische-filmwoche-2015.html

Austrijos kino festivalių rengėjai vis dažniau atsisuka į Lietuvoje sukurtus filmus, labai domisi jaunųjų Lietuvos režisierių darbais. Š.m. balandžio 27 d. tarptautinio Linco kino festivalio Crossing Europe  programoje buvos rodomas Kamilės Milašiūtės trumpo metro filmas „AFTER RAVE“, kuris buvo įtrauktas į festivalio  programos CINEMA NEXT EUROPE kategoriją. Po filmo peržiūrų žiūrovai diskutavo su jo režisiere Kamile Milašiūte,  o balandžio 28 d. šio filmo prodiuserė Kristina Ramanauskaite dalyvavo podiumo diskusijoje, pristatydama kino meną studijuojančių Lietuvos jaunųjų režisierių kūrybos ypatumus, galimybes sklaidai ir raiškai.

http://www.crossingeurope.at/programm/filme-2015-a-z/film.html?no_cache=1&movie=5567

Lietuvos dalyvavimą Šiaurės ir Baltijos filmų festivalyje Vienoje ir tarptautiniame Linco kino festivalyje Crossing Europe  iš dalies parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos ambasada Austrijos Respublikoje, bendradarbiavo Lietuvos kultūros institutas.

Tekstą parengė LR kultūros atašė Austrijoje, Kroatijai ir Slovakijai Lina Kaiser