Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos, Susijusios naujienos

Austrijoje – Dalios Grinkevičiūtės knygos pristatymas

Lietuvos kultūros institutas
Vasario 8 d. Austrijos valstybinio radijo pirmosios programos kultūros laidoje „Ex libris“ literatūros kritikas, publicistas ir vertėjas Cornelius Hell pristatė Dalios Grinkevičiūtės knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ vertimą į vokiečių kalbą, pavadintą „Aber der Himmel – grandios“. Šią skaudžios patirties atsiminimų apie tremtį Sibire knygą į vokiečių kalbą išvertė asmeniškai autorę pažinojusi Vytenė Saunoriūtė-Muschick, kurios pastangomis šios memuarinės apysakos buvo išleistos „Mathes&Seitz Berlin” leidykloje. Cornelius Hell atkreipė dėmesį į baigiamąjį žodį parašiusį, Austrijoje gerai žinomą ir vertinamą poetą, vertėją, eseistą Tomą Venclovą, kurio dėka ši knyga vokiečiakalbį skaitytoją įveda į platesnį istorinį kontekstą.
Lietuvoje gerai žinoma tremčių į Sibirą ir sovietinio teroro tema Vakarų plačiajam visuomenės ratui mažai pažįstama. Dalios Grinkevičiūtės knyga „Lietuviai prie Laptevų jūros“ įrašyta į XX amžiaus lietuvių literatūros lobyno seriją, ji fiksuoja lietuvių tautos dramos momentus, susijusius su deportacijų traumas patyrusių žmonių likimais. Šių tekstų dokumentiškumas yra svarbi ypatybė, bet nemažiau reikšminga yra Dalios Grinkevičiūtės stilistika apie nužmoginto gyvenimo vaizdus kalbėti iš tam tikro atstumo ir mąstymas apie orumo išsaugojimą sunkiomis aplinkybėmis.
Dalios Grinkevičiūtės knyga „Lietuviai prie Laptevų jūros“ papildo rezonanso Vakarų pasaulyje sukėlusių, Gulago tema rašiusių Aleksandro Solženicino ir Varlamo Šalamovo kūrybos klodus ir yra svarbi atminties kultūros puoselėjimui. Šios knygos dėka skaitytojas geriau supranta katastrofą, nesibaigusią Antruoju pasauliniu karu.
Dalios Grinkevičiūtės knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ vertimą į vokiečių kalbą „Aber der Himmel – grandios“ paskatino Lietuvos kultūros institutas.
Cornelius Hell parengtos laidos apie Dalios Grinkevičiūtės knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ pristatymą galima pasiklausyti: