Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos, Susijusios naujienos

Stokholme – medinių sinagogų fotografijų paroda

Lietuvos kultūros institutas
2014 m. lapkričio 10 d. Žydų kultūros centre Stokholme atidaryta paroda ”Kadišas medinėms Lietuvos sinagogoms”. Parodoje eksponuojama 20 didelio formato nuotraukų bei Lietuvos medinių sinagogų fragmentai. Parodos iniciatorius ir autorius Daumantas Levas Todesas.
Parodos atidaryme dalyvavę parodos iniciatoriai, Jakovo Bunkos paramos ir labdaros fondo atstovai Daumantas Levas Todesas ir Judita Gliauberzonaitė pristatė šią ir kitas fondo iniciatyvas. Profesorė Vilniaus universiteto Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centro profesorė Jurgita Verbickienė skaitė pranešimą tema “Synagogues – an indicator of understanding Jewish history and culture in the contemporary Lithuanian society”.
Žydų tradicijoje sinagoga yra ne tik maldos namai, bet ir Švento Rašto studijų bei bendruomenės susirinkimo vieta, jos kasdienio gyvenimo epicentras. Sinagogoje buvo bendraujama, dalijamasi naujienomis, godojama dėl nesėkmių, džiaugiamasi mažomis ir didelėmis sėkmėmis. Medines sinagogas statėsi ir jas puošė dažniausiai ne itin turtingos bendruomenės, palankiai susiklosčius finansinėms galimybėms suskubdavusios pasistatyti mūrinę, patvaresnę ir gamtos, ir laiko išdaigoms atsparesnę sinagogą. Šiandien Lietuvoje išlikusios 17 medinių sinagogų yra unikalus ne tik Lietuvos, bet ir platesniu mastu – Rytų Europos žydų paveldas. Neužsimerkti, bet saugoti šią Lietuvos kultūros ir atminties dalį kviečia ši paroda, lyg giedodama kadišą – atminimo maldą (hebr. kadish – Dievo šventumo teigimas) – Lietuvos medinėms sinagogoms.
Renginys organizuotas bendromis Jakovo Bunkos paramos ir labdaros fondo, Žydų bendruomenės centro ir Lietuvos ambasados Stokholme pastangomis, padedant Tarptautinių kultūros programų centrui bei remiant Lietuvos kultūros ministerijai. Tai jau antrasis projektas surengtas šiais metais Žydų bendruomenės centre. Gegužės mėnesį čia vyko koncertas „Laiškas iš praeities“, dalyvaujant operos solistui Rafailui Karpiui.