Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

PL: Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie

Lietuvos kultūros institutas

22–25 października 2015
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków 
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
Organizatorzy: Targi w Krakowie, Litewski Instytut Kultury

sala seminaryjna Budapeszt ab

22 października | czwartek
10.00 Warsztaty twórcze dla dzieci z ilustratorką Ievą Babilaitė
12.00 Warsztaty twórcze dla dzieci z ilustratorką Sigutė Chlebinskaitė
15.00 Program dla profesjonalistów: spotkanie tłumaczy literatury
litewskiej z polskimi wydawcami

23 października | piątek
10.00 Warsztaty twórcze dla dzieci z ilustratorką Sigutė Chlebinskaitė
12.00 Warsztaty twórcze dla dzieci z ilustratorką Ievą Babilaitė
14.00 Dyskusja O tym, czego nie chcemy pamiętać. Uczestnicy:
Šarūnas Liekis, Konstanty Gebert. Prowadzący: Leonidas Donskis
17:00 Dyskusja Czesław Miłosz czy Česlovas Milošas? Polska i litewska
biografia poety. Uczestnicy: Mindaugas Kvietkauskas, Agnieszka
Kosińska. Prowadzący: Rasa Rimickaitė, Attaché ds. Kultury Republiki
Litewskiej w RP

24 października | sobota
11:00 Spotkanie z Kęstutisem Kasparavičiusem — prezentacja
książki Mała Zima oraz warsztaty dla dzieci Biały słoń na szczęście.
Współorganizator: Agencja Edytorska Ezop. Uczestnicy: autor,
Małgorzata Gierałtowska. Prowadzący: Barbara Gawryluk
13:30 Dyskusja Tożsamość Wilna: nowe narracje. Herkus Kunčius
Litwin w Wilnie, Kristina Sabaliauskaitė Silva rerum, Tomas Venclova
Opisać Wilno. Uczestnicy: Herkus Kunčius, Kristina Sabaliauskaitė,
Tomas Venclova. Prowadzący: Paweł Huelle
15:00 Nowa Ukraina — Nowa Europa Wschodnia? Polsko-litewskoukraińska
dyskusja o relacjach sąsiedzkich w Europie Wschodniej.
Uczestnicy: Bogumiła Berdychowska i Adam Pomorski, Taras Voznyak.
Prowadzący: Leonidas Donskis
17:00 Herkus Kunčius i Piotr Kępiński Rozmowa Litwina z Polakiem.
Współorganizator: Kolegium Europy Wschodniej.
Prowadzący: Laurynas Vaičiūnas

stoisko litewskie d38

Spotkania z autorami, podpisywanie książek

23 października | piątek
15.30 Spotkanie z Leonidasem Donskisem

24 października | sobota
13.30 Spotkanie z Kęstutisem Kasparavičiusem
14.00 Spotkanie z Alvydasem Šlepikasem
15.00 Spotkanie z Tomasem Venclovą
15.30 Spotkanie z Kristiną Sabaliauskaitė
18.00 Spotkanie z Herkusem Kunčiusem

Jesień upłynie w Krakowie pod znakiem literatury litewskiej. Litwa jest gościem honorowym Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Także podczas Festiwalu Conrada polskich czytelników czekają spotkania z najważniejszymi współczesnymi pisarzami litewskimi, promocje polskich wydań ich książek i fascynujące dyskusje. Tematem przewodnim prezentowanych książek i planowanych dyskusji jest pamięć i jej wpływ na kształtowanie indywidualnej i narodowej tożsamości.

W dyskusji na temat Holokaustu towarzyszącej promocji polskiego wydania studium Władza, wyobraźnia i pamięć profesor Leonidas Donskis spróbuje odpowiedzieć na pytanie: o czym i z jakiego powodu nie chcemy pamiętać? Alvydas Šlepikas mówić będzie o zapomnianym losie „wilczych dzieci” — niemieckich sierot wojennych z Prus Wschodnich, którym poświęcił powieść Mam na imię Marysia.

W Krakowie litewscy autorzy rozmawiać będą także o tożsamości Wilna — miasta będącego bohaterem zbiorowym ich twórczości. W najgłośniejszej litewskiej powieści ostatnich lat, wydanej właśnie po polsku książce Kristiny Sabaliauskaitė Silva rerum, ożywa Wilno XVII wieku. Powieść Herkusa Kunčiusa Litwin w Wilnie utrwala obraz przemian stolicy i Litwinów w czasach sowieckich i po odzyskaniu niepodległości, a historyczny esej poety i profesora Tomasa Venclovy w zbiorze Opisać Wilno przedstawia dtwarzaną z perspektywy osobistej pamięci historię miasta od jego początków aż do końca XX wieku.

Leonidas Donskis wraz z Tomasem Venclovą zaprezentują książkę rozmów O poszukiwaniu optymizmu w epoce pesymizmu zgłębiającą związki między krajami Europy Wschodniej. W dyskusji Donskisa z polskimi i ukraińskimi intelektualistami rozważane natomiast będzie pytanie: w jaki sposób narodziny nowego narodu politycznego na Ukrainie zmienią polityczny pejzaż Europy? Zaprezentowana zostanie także nie stroniąca od trudnych tematów książka Herkusa Kunčiusa i Piotra Kępińskiego Rozmowa Litwina z Polakiem.

Według Adama Michnika to więcej niż dialog twórców tego samego pokolenia: to rozmowa między dwoma krajami. O ścisłych związkach między narodami przypomni także rozmowa o polskiej i litewskiej biografii Czesława Miłosza. Dzieciom proponujemy spotkanie z pisarzem i ilustratorem Kęstutisem Kasparavičiusem, autorem książki Mała Zima oraz warsztaty z wybitnymi ilustratorkami: Ievą Babilaitė i Sigutė Chlebinskaitė.

www.ksiazka.krakow.pl