Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

PL: Wystawa „Arras herbowy Zygmunta Augusta z kolekcji wileńskich”

Lietuvos kultūros institutas

Arras herbowy Zygmunta Augusta (fragment), 1544–1548
Własność Muzeum Narodowego — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

16 października 2015 – 17 stycznia 2016
Otwarcie wystawy: 16 października | 12.00

Zamek Królewski na Wawelu
Wawel 5, 31-001 Kraków
Organizatorzy: Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe — Pałac Wielkich Książąt Litewskich

29 października 2015 | 17.00

Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie i jego zbiory. Prelegent:
Dalius Avižinis, kierownik Działu Ewidencji i Ochrony Zbiorów Muzeum
Narodowego — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

Pałac Wielkich Książąt Litewskich to rezydencja władców Litwy w sercu Wilna. Budowla, zniszczona na początku XIX wieku przez kataklizmy historyczne, została zrekonstruowana. W 2013 roku otwarto w niej muzeum.

Jednym z najbardziej wartościowych eksponatów jest arras znajdujący się w Sali Renesansowej, własność Zygmunta Augusta, króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego. Przypuszczalnie arras ten pierwotnie zdobił właśnie tę rezydencję. W dziele flamandzkich mistrzów skomplikowany znak tworzą połączone herby władców Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, symbolizując tym samym bliskie więzi między narodami. Ciekawa jest historia powrotu arrasu na Litwę. W 2009 roku został on nabyty w domu aukcyjnym w Paryżu. Uważa się, że do Paryża przywiózł go król polski i wielki książę litewski Jan Kazimierz Waza, a po jego śmierci należące do niego dzieła i przedmioty w 1673 roku zostały po prostu rozprzedane.

Duma wielkoksiążęcej rezydencji, dzieło sztuki symbolicznie jednoczące Wielkie Księstwo Litewskie i Polskę przybywa do Krakowa z krótką wizytą. Ozdobi wawelską kolekcję arrasów należących do Zygmunta Augusta i innych władców.

www.wawel.krakow.pl
www.valdovurumai.lt