Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

PL: Leonidas Donskis

Lietuvos kultūros institutas

Foto: Jolanta Donskienė

Informacija pateikiama tik lenkų kalba: projekto „Litwa w Krakowie: sezon kultury 2015″ viešinimo Lenkijoje dalis

Leonidas Donskis (ur. 1962) – litewski filozof, eseista, historyk idei, profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, członek Wspólnoty Żydów Litewskich zyskał uznanie w kraju i zagranicą wnikliwą krytyką kultury współczesnej.

Donskisa zajmują kwestie tożsamości i ideologii, wykorzenienia i pamięci, a także tak istotne dla kultury europejskiej pojęcia jak postmodernizm, wielokulturowość, demokracja i dyktatura przy założeniu, że o jednostce i kulturze nie da się myśleć w oderwaniu od tego, co dzieje się wokół. Dlatego w ujęciu Donskisa tak ważne są związki Litwy z sąsiadami – przede wszystkim Polską i Rosją, a także z mocno zakorzenioną na Litwie, choć zniszczoną w wyniku II wojnie światowej społecznością żydowską.

Polscy czytelnicy będą mieli okazję do spotkania z filozofem na Festiwalu Conrada oraz na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, gdzie odbędą się dyskusje i prezentacje jego książek. Dzięki Kolegium Europy Wschodniej zainteresowani będą mogli zapoznać się ze studium na temat wzajemnych wpływów polityki i pamięci Władza, wyobraźnia i pamięć oraz z książką poświęconą dialogowi o dzisiejszej Europie Wschodniej Poszukiwanie optymizmu w epoce pesymizmu. Europa Wschodnia – przeczucia i prognozy; jej autorami są dwaj intelektualiści różnych pokoleń – Leonidas Donskis oraz Tomas Venclova, litewski poeta, profesor Uniwersytetu Yale.

Wybrana bibliografia:

Moderniosios kultūros filosofijos metmenys. Vilnius: Mokslas, 1993.

Moderniosios sąmonės konfigūracijos: Kultūra tarp mito ir diskurso. Vilnius: Baltos lankos, 1994.

Tarp vaizduotės ir realybės: Ideologija ir utopija nūdienos civilizacijos teorijoje. Vilnius: Baltos lankos, 1996.

The End of Ideology and Utopia? Moral Imagination and Cultural Criticism in the Twentieth Century. New York: Peter Lang, 2000.

Identity and freedom: Mapping Nationalism and Social Criticism in Twentieth Century Lithuania. London and New York: Routledge, 2002.

Forms of Hatred: The Troubled Imagination in Modern Philosophy and Literature. Amsterdam – New York: Rodopi, 2003.

Pilietinė visuomenė ir jos priešai. Vilnius: Versus aureus, 2004.

Loyalty, Dissent, and Betrayal: Modern Lithuania and East-Central European Moral Imagination. Amsterdam – New York: Rodopi, 2005.

Power and Imagination: Studies in Politics and Literature. New York: Peter Lang, 2008.

Troubled Identity and the Modern World. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

99 Baltijos istorijos. Klaipėda: Druka, 2009.

Niccolò Machiavelli: History, Power, and Virtue. Amsterdam – New York: Rodopi, 2011.

Modernity in Crisis: A Dialogue on the Culture of Belonging. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Užmaršties amžiaus siužetai. Vilnius: Versus aureus, 2015.

The Unbearable Lightness of Change. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015.

 

Wybrane tłumaczenia:

Estoński:

Armastus, vihkamine ja vastuseis: uurimusi filosoofiast, poliitikast ja kirjandusest, przełożył Triinu Pakk-Allmann. Tallinn: TLÜ Kirjastus, 2010.

Włoski:

Amore per l’odio: La produzione del male nelle società moderne, przedmowa Zygmunt Bauman, przełożył Enrico Valtellina. Gardolo: Edizioni Erickson, 2008.

Potere e immaginazione. Studi di politica e letteratura, przełożył Pietro U. Dini. Roma: Aracne Editrice, 2012.

99 storie del Baltico, przełożył Pietro U. Dini. Novi Ligure: Joker, 2014.

Polski:

Leonidas Donskis, Tomas Venclova, Poszukiwanie optymizmu w epoce pesymizmu. Europa Wschodnia – przeczucia i prognozy, przełożyli Małgorzata Gierałtowska i Kamil Pecela. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej, 2015.

Władza, wyobraźnia i pamięć: szkice o polityce i literaturze, przełożyła Małgorzata Gierałtowska. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej, 2015.

Rumuński:

Forme ale urii. Imaginația bântuită a filosofiei și literaturii moderne, przełożył Mircea Anghelinu. Targoviste: Editura Cetatea de Scaun, 2014.

Ukraiński:

Влада та уява. Студії з питань політики та літератури, przełożył Oleksandr Butsenko. Kiev: Spadchina-Integral, 2012.

Niemiecki:

Belletristik der Macht: Von Machiavelli bis Milan Kundera, przełożyła Barbara Klose-Ullmann. München: ACCEDO Verlag, 2011.

Das Ende von Ideologie und Utopie?, przełożyła Cathrin Nielsen. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2014.

Freiheit und Zugehörigkeit: Europäischer Kanon, kulturelle Identität und postmoderne Krise, przełożył Gennaro Ghirardelli. Heidelberg: Springer VS, 2014.