Lietuvos Kultūros Institutas
Vertėjai į užsienio kalbas

Tatjana Maceinienė

Gimimo metai ir vieta

1941, Bresto r. (Baltarusija)

Išsilavinimas

Vilniaus valstybinis universitetas;
Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos institutas (dabar Valstybinė Sankt-Peterburgo teatro akademija).

Kalbos

Gimtoji kalba - rusų
Verčia iš lietuvių kalbos į rusų

Darbinė veikla

Bendradarbiavimas su laikraščiu „Šiaurės Atėnai“, katalikišku žurnalu „Sandora“, „Kultūros barai“, „Naujasis Židinys“, žurnalu „Į Laisvę‘ (redakcinės kolegijos narė), Maskvos disidentų laikraščiu „Ekspress-Chronika“

Verta paminėti

Nuo 2001 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narė.
„Į Laisvę“ fondo lietuviškai kultūrai ugdyti (JAV) ir Lietuvos filialo rezistencijos premija už knygą „Pašauktas kūrybai“ (apie A. Maceinos gyvenimą bei kūrybą) ir publikacijas apie išeivijos atstovus –žymiausius lietuvių kultūrininkus.
„Lietuvos ryto“ premija Poezijos pavasario festivalyje už knygą „Pradžioje buvo žodis...“/
Individuali valstybės stipendija už vykdytą projektą „Lietuviškos kultūros paveldo išsaugojimas, populiarinant iškiliausių XX a. Lietuvių kultūrininkų – A. Maceinos, J. Ambrazevičiaus-Brazaičio, Z. Ivinskio, J. Girniaus bei kitų – idėjas“.

Kontaktai

tatjanamc@gmail.com

Išverstos knygos

 1. A. Mацейна. Великий инквизитор (A. Maceina ‘Didysis inkvizitorius’), Санкт-Петербург: Алетейя, 1999.
 2. А. Мацейна. Тайна беззакония (A. Maceina ‘Niekšybės paslaptis’), Санкт-Петербург: Алетейя 1999.
 3. A. Мацейна. Драма Иова (A. Maceina ‘Jobo drama’), Санкт-Петербург: Алетейя, 2000.
 4. А. Мацейна. Агнец Божий (A. Maceina ‘Dievo avinėlis’), Санкт-Петербург: Алетейя, 2002.
 5. A. Мацейна. Бог и свобода (А. Maceina ‘Dievas ir laisvė’), Москва: Общедоступный Православный Университет, основанный протоиереем Алексанром Менем, 2009.

Vertėjo sudarytos ir išverstos antologijos arba vertimai antologijose

Publikacijos periodikoje

 1. Л. Карсавин. Государство и кризис демократии (L. Karsavinas ‘Valstybė ir demokratijos krizė’), Вильнюс: газета „Согласие», 1991, nr. 9.
 2. Л. Карсавин. Разговор автора с позитивистом и скептиком (L. Karsavinas ‘Autoriaus pasikalbėjimas su pozityvistu ir skeptiku’), Санкт-Петербург: ж. «Логос» (2-ая книга), изд-во Санкт-Петербургского университета, 1992 г.
 3. А. Мацейна. Воскрешеие Каина ( A. Maceina ‘Kaino prisikėlimas’), Санкт-Петербург: философский журнал «Ступени», 1992, 1.
 4. А. Мацейна. Бог и свобода (главы из книги) (A. Maceina ‘Dievas ir laisvė’ (Ištraukos iš knygos), Москва, философский журнал «Вопросы философии», 2008, 4.
 5. Сигитас Парульскис. Бормочущая стена (S. Parulskis ‘Murmanti siena Ištrauka iš knygos), ж. «Вильнюс», 2009, № 177;
 6. Aнтанас Мацейна (статья) (Antanas Maceina (straipsnis)), Москва: Большая Российская энциклопедия, т. 19, 2012;
 7. Ричардас Гавялис. Безрукий (R. Gavelis ‘Berankis’), Москва: журнал «Иностранная литература», 2015, № 3;
 8. Сигитас Парульскис. Жертвоприношение (S. Parulskis ‘Aukojimas’), Москва, ж. «Иностранная литература», 2015, № 3;
 9. Ромуалдас Гранаускас. Три одиночества (R. Granauskas ‘Trys vienatvės’), Москва: ж. «Иностранная литература», 2018, №11;
 10. Сигитас Парульскис. Телефон в развалинах (S. Parulskis ‘Telefonas griuvėsiuose’) Москва, ж. «Инстранная литература», 2018, №11;
 11. Сигитас Парульскис. Смерть (S. Parulskis ‘Mirtis’), Москва, ж. «Иностранная литература», 2019, №9.