Lietuvos Kultūros Institutas
Vertėjai į užsienio kalbas

Marija Čepaitytė

Marija Čepaitytė

Gimimo metai ir vieta

1961, Maskva (Rusija)

Išsilavinimas

2005–2011 Istorijos studijos Vilniaus Pedagoginiame Universitete.

Kalbos

Gimtosios kalbos– rusų ir lietuvių
Verčia iš lietuvių kalbos į rusų

Darbinė veikla

1995–2011 – mokytoja Maskvos Jurgio Baltrušaičio vardo mokykloje.
nuo 2012 – VšĮ „Istorijų centras“ direktorė.

Verta paminėti

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė.
Maskvos kritikų premija ZoIL, 2015.

Kontaktai

marijapranciska@gmail.com

 

Išverstos knygos

 1. А.Ю. Греймас. О богах и людях: Исследования по литовской мифологии. (A.J. Greimas. Apie dievus ir žmones. Lietuvių mitologijos studijos), Vilnius: Baltos lankos / Москва: Форум, 2017.
 2. Станисловас Добровольскис, Юлюс Саснаускас. Из богословия сквериков и деревушек.  (Stanislovas Dobrovolskis, Julius Sasnauskas. Iš skverelių ir kaimelių teologijos). Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2013 (kartu su T. Čepaičiu).
 3. Томас Венцлова. Вильнюс – город в Европе. (Tomas Venclova. Vilnius: asmeninė istorija). Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2012.
 4. Доната Митайте. Томас Венцлова (Donata Mitaitė. Tomas Venclova) Москва: Baltrus, 2004. (kartu su T. Čepaičiu).
 5. Вильнюс и Тракай: путеводитель. (Vilnius ir Trakai: vadovas). Vilnius: R. Paknio leidykla, 2002.

 

Vertėjo sudarytos ir išverstos antologijos arba vertimai antologijose

 1. Žurnalo Иностранная литература (Maskva, Rusija) lietuviško numerio Lietuva – 100  (Nr 11, 2018) sudarytoja.
 2. Vertimai antologijoje: Томас Венцлова. Пограничье. Санкт-Петербург, Издательство Ивана Лимбаха, 2016.
 3. Žurnalo Иностранная литература (Maskva, Rusija) lietuviško numerio Lietuva: išsklaidyta ir surinkta (Nr 3, 2015) sudarytoja (kartu su Rūta Mėlinskaite).

 

Publikacijos periodikoje

 1. Žurnale Иностранная литература (Maskva, Rusija). Nr 3, 2015 – А. Ника-Нилюнас. Фрагменты дневника 1938-1975 (A. Nika-Niliūnas. 1938-1975 metų dienoraščių fragmentai); Юрате Сприндите. Вызовы постцензурной свободы. (Jūratė Sprindytė. Pocenzūrinės laisvės iššūkiai).
 2. Žurnale Иностранная литература (Maskva, Rusija).Nr 12, 2015 – Гитис Норвилас. Милош – вор (Gytis Norvilas. Milošas – vagis).
 3. Laikraštyje Iностранец, (Maskva, Rusija) 2003. III. 4. Томас Венцлова. В экзотичнейшем государстве Европы. (Tomas Venclova. Ekzotiškiausioje Europos valstybėje).