Vertėjai į užsienio kalbas

Carmen Caro Dugo

Carmen Caro

Gimimo metai ir vieta

1963, Palma del Río, Córdoba (Ispanija)

Išsilavinimas

Anglų-ispanų filologijos bakalauras, Universidad de Sevilla, Ispanija
Humanitarinių mokslų magistrantūra Dublino universitete (University College, Dublin) – (M.A., Airijos anglų kalba ir angliškai parašyta literatūra)
1992 m. humanitarinių mokslų daktaro laipsnis (PhD, Trinity College Dublin) su disertacija Antonio Buero Vallejo and the Don Quixote Myth (išleista New York: Edwin Mellen Press 1995)
1998–1999 m. lietuvių kalbos studijos Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedroje; 1999–2001 m. Lituanistikos studijos su Švietimo ir mokslo ministerijos ir VU Filologijos fakulteto stipendijomis

Kalbos

Gimtoji: ispanų kalba
Verčia iš lietuvių ir anglų kalbų į ispanų kalbą.

Darbinė veikla

Nuo 2005 m. Vilniaus universiteto Filologijos Fakulteto Romanų kalbų katedros lektorė/docentė. Dėstomi kursai: ispanų kalbos leksika, ispanų kalbos sintaksė, vertimas iš lietuvių kalbos į ispanų kalbą.
Nuo 2011 m. – atsakinga už Anglų-ispanų kalbotyros programos studentų vertimo praktiką. Nuo 2017 m. – už ispanų filologijos studentų vertimo praktiką.
Anglų-ispanų kalbotyros studijų komiteto narė
Mokslinis projektas (2014–2016): La literatura española en Europa, 1850–1914. Ministerio de Economía y Competitividad, España (Ispanų literatūra Europoje, 1850–1914), atsakingas mokslininkas: Prof. Ana María Freire López, Facultad de Filología, Dpto. de Literatura Española y Teoría de la Literatura Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, Ispanija.

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė

Apdovanota 2014 m. Poezijos pavasario prizu už lietuvių poezijos vertimus į užsienio kalbą (už K. Donelaičio Metų vertimą į ispanų kalbą)

2016 m. apdovanota Ispanijos Karalystės Izabelės Katalikės ordino kryžiumi už prasmingus darbus ir reikšmingą indėlį į gilesnį Ispanijos ir Lietuvos kultūrų pažinimą bei K. Donelaičio poemos Metai vertimą į ispanų kalbą

Kontaktai

carmen.caro@flf.vu.lt; karmencaro@yahoo.com

Išverstos knygos

Kristijonas Donelaitis, Las estaciones del año (Metai), Sevilla:  Renacimiento, 2013

Antanas Baranauskas, La floresta de Anykščiai (Anykščių šilelis), Sevilla: Renacimiento, 2017

Vertėjo sudarytos ir išverstos antologijos arba vertimai antologijose

El país de cristal. Un acercamiento a la prosa lituana  (Stiklo šalis, lietuvių prozos antologija), Sevilla: Arcibel, 2008
Vanda Juknaitė, Stiklo šalis (Lietuvos Rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 1995)

Birutė Jonuškaitė,  „Iš laimės“, iš rinkinio Žalčių Tiltas (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2002)

Bitė Vilimaitė, „Atsigręžti meilėje“, „Profilaktinis patikrinimas“ ir „Duona ir cigaretės“, iš rinkinio Papartynų saulė (Tyto Alba, Vilnius, 2002)

Renata Šerelytė, „Katilinės prižiūrėtojos eilėraščiai“ ir „Bevardė žolė“, iš apsakymų rinkinio O ji tepasakė Miau (Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla, Vilnius, 2001)

Ema Mikulėnaitė, „Laisvė, iš apsakymų rinkinio Nepaprastos istorijos (Lietuvos Rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2002)

Vladas Braziūnas, 3 eilėraščiaiAgua Dulce, Caracola: Poesía para el mundo (36 šalių 60 poetų eilėraščių antologija), Meksika, 2018

Publikacijos periodikoje

Kazys Bradūnas, “5 poemas en el centenario de su nacimiento“ (Kazys Bradūnas, 5 eilėraščiai poeto gimimo šimtmečio proga),  Lıburna 10 [2017], 229–241, ISSN: 1889-1128