Lietuvos Kultūros Institutas
Vertėjai į užsienio kalbas

Carmen Caro Dugo

Carmen Caro

Vertėja

Gimimo metai ir vieta

1963, Palma del Río, Córdoba (Ispanija)

Išsilavinimas

Anglų-ispanų filologijos bakalauras, Universidad de Sevilla, Ispanija
Humanitarinių mokslų magistrantūra Dublino universitete (University College, Dublin) – (M.A., Airijos anglų kalba ir angliškai parašyta literatūra)
1992 m. humanitarinių mokslų daktaro laipsnis (PhD, Trinity College Dublin) su disertacija Antonio Buero Vallejo and the Don Quixote Myth (išleista New York: Edwin Mellen Press 1995)
1998–1999 m. lietuvių kalbos studijos Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedroje; 1999–2001 m. Lituanistikos studijos su Švietimo ir mokslo ministerijos ir VU Filologijos fakulteto stipendijomis

Kalbos

Gimtoji kalba - ispanų
Verčia iš lietuvių ir anglų kalbų į ispanų

Darbinė veikla

Nuo 2005 m. Vilniaus universiteto Filologijos Fakulteto Romanų kalbų katedros lektorė/docentė. Dėstomi kursai: ispanų kalbos leksika, ispanų kalbos sintaksė, vertimas iš lietuvių kalbos į ispanų kalbą.
Nuo 2011 m. – atsakinga už Anglų-ispanų kalbotyros programos studentų vertimo praktiką. Nuo 2017 m. – už ispanų filologijos studentų vertimo praktiką.
Anglų-ispanų kalbotyros studijų komiteto narė
Mokslinis projektas (2014–2016): La literatura española en Europa, 1850–1914. Ministerio de Economía y Competitividad, España (Ispanų literatūra Europoje, 1850–1914), atsakingas mokslininkas: Prof. Ana María Freire López, Facultad de Filología, Dpto. de Literatura Española y Teoría de la Literatura Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, Ispanija.

Verta paminėti

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė
2020 m. apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi už aktyvią lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo plėtojimą bei Lietuvos vardo skleidimą Ispanijos
Karalystėje
2016 m. apdovanota Ispanijos Karalystės Izabelės Katalikės ordino kryžiumi už prasmingus darbus ir reikšmingą indėlį į gilesnį Ispanijos ir Lietuvos kultūrų pažinimą bei K. Donelaičio poemos Metai vertimą į ispanų kalbą
2014 m. apdovanota Poezijos pavasario prizu už lietuvių poezijos vertimus į užsienio kalbą (už K. Donelaičio Metų vertimą į ispanų kalbą)

Kontaktai

carmen.caro@flf.vu.lt; karmencaro@yahoo.com

Išverstos knygos

 1. Dalia Grinkevičiūtė, Lituanos junto al mar de Láptev (Lietuviai prie Laptevų jūros), vertė kartu su Margarita Santos Cuesta, Madrid: Ciudadela, 2020.
 2. Antanas Baranauskas, La floresta de Anykščiai (Anykščių šilelis), Sevilla: Renacimiento, 2017.
 3. Kristijonas Donelaitis, Las estaciones del año (Metai), Sevilla: Renacimiento, 2013.

Vertėjo sudarytos ir išverstos antologijos arba vertimai antologijose

 1. Con una mariposa en los labios: Relatos Lituanos contemporáneos (Juozas Aputis, Romualdas Granauskas, Bronius Radzevičius, Bitė Vilimaitė, Birutė Jonuškaitė, Danutė Kalinauskaitė), Báltica Editorial, 2023.
 2. Sinfonía de primavera. Antología de poesía lituana del siglo XX (Lietuvių poezijos antologija), Valencina: Librería y Editorial Renacimiento, 2019. Autoriai: Maironis, Kazys Binkis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, Salomėja Nėris, Jonas Aistis, Antanas Miškinis, Bernardas Brazdžionis, Henrikas Radauskas, Kazys Bradūnas, Bronius Krivickas, Alfonas Nyka-Nyliūnas, Henrikas Nagys, Vytautas Mačernis, Jonas Mekas, Birutė Pūkelevičiūtė, Liūnė Sutema, Algimantas Mackus, Janina Degutytė, Algimantas Baltakis, Justinas Marcinkevičius, Jonas Juškaitis, Marcelijus Martinaitis, Judita Vaičiūnaitė, Vytautas P. Bložė, Jonas Strielkūnas, Sigitas Geda, Nijolė Miliauskaitė, Kornelijus Platelis, Antanas A. Jonynas, Donaldas Kajokas, Aidas Marčėnas, Sigitas Parulskis.
 3. Vladas Braziūnas, 3 eilėraščiai.  Agua Dulce, Caracola: Poesía para el mundo (36 šalių 60 poetų eilėraščių antologija), Meksika, 2018.
 4. Ema Mikulėnaitė, „Laisvė“, iš apsakymų rinkinio Nepaprastos istorijos (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2002).
 5. Birutė Jonuškaitė, „Iš laimės“, iš rinkinio Žalčių Tiltas (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2002).
 6. Bitė Vilimaitė, „Atsigręžti meilėje“, „Profilaktinis patikrinimas“ ir „Duona ir cigaretės“, iš rinkinio Papartynų saulė (Tyto alba, Vilnius, 2002).
 7. Renata Šerelytė, „Katilinės prižiūrėtojos eilėraščiai“ ir „Bevardė žolė“, iš apsakymų rinkinio O ji tepasakė Miau (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2001).
 8. El país de cristal. Un acercamiento a la prosa lituana (Stiklo šalis, lietuvių prozos antologija), Sevilla: Arcibel, 2008. Versta iš: Vanda Juknaitė, Stiklo šalis (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 1995).

Publikacijos periodikoje

 1. Bronius Radzevičius, «Esta noche hiela», «“Padre”, — dirá» („Šiąnakt bus šalna“, „Tėve, — pasakys“) HERMĒNEUS, 24 (2022), Ediciones Universidad de Valladolid, p. 601-608.
 2. Romualdas Granauskas, „Zidorius“, su įvadiniu straipsniu, Revista de arte, música y literatura, SIBILA 64, Abril 2021.
 3. Juozas Aputis, «El claro de agua refrescante» („Erčia, kur gaivus vanduo“), Liburna 18 [Mayo 2021], 125-136, ISSN: 1889-1128.
 4. Romualdas Granauskas: «Isidro», un mundo roto („Zidorius“). Revista de arte, música y literatura, Sibila 64 [Abril 2021], 48-51.
 5. Kazys Bradūnas, 5 poemas en el centenario de su nacimiento (Kazys Bradūnas, 5 eilėraščiai poeto gimimo šimtmečio proga), Lıburna 10 [2017], 229–241, ISSN: 1889-1128.