Lietuvos Kultūros Institutas
Lietuvos kultūros gidas, Proza

Saulius Šaltenis

Mildos Juknevičiūtės fotografija

Saulius Šaltenis (g. 1945) gimė mokytojų šeimoje, tačiau formaliojo išsilavinimo įgijo nedaug. Po metų universitete buvo pašauktas į sovietų armiją ir daugiau mokytis nebegrįžo. Pirmasis apsakymas buvo išspausdintas žurnale dar studijų metais, o po trejų metų, 1963-aisiais, leistas pirmasis jų rinkinys. S. Šaltenio apsakymai ir trumpieji romanai susilaukė gero įvertinimo, netrukus jis pradėjo rašyti kinui ir teatrui ir tapo pirmojo lietuvių miuziklo autoriumi bei vienu sėkmingiausių Sovietų Lietuvos scenaristų. Po 1990-ųjų, kaip ir kiti jo kartos kūrėjai, pasuko į politiką ir net tapo kultūros ministru. Šis laikotarpis žymi ir jo literatūrinės karjeros lūžį. 2014 m. grįžo su nauju romanu, vėliau parašė dar tris. Rašytojui 2019-aisiais įteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija.  

Demonų amžius (The Age of Demons). Vilnius: Tyto alba, 2014, 296 p. 

Salomėja Nėris viena dramatiškiausių ir prieštaringiausių XX a. Lietuvos asmenybių. Viena vertus, ji akivaizdžiai viena talentingiausių poečių visoje lietuvių literatūroje ir dėl to labai mylima, antra vertus, smerkiama už tai, kad Sovietų Sąjungai 1940-aisiais okupavus Lietuvą prisidėjo prie  okupacinio režimo įtvirtinimo, tam panaudodama savo žinomumą ir kūrybą. Ji buvo labai jautri asmenybė, klausimas, ar ji tikrai buvo išdavikė, ar tik naivi, sutrikusi moteris, ir šiandien tebėra vienas skaudžiausių ir prieštaringiausių Lietuvos viešajame diskurse.  

Šaltenis lengvai maskuoja Nė, pavadindamas ją Judita, kita Senojo Testamento moterimi, kuri nukirto priešininkui galvą, nors, ko gero, yra laikoma pozityvesniu personažu Salomėją

Panašu, kad autorius pritaria tiems, kurie mano, kad poetė yra nesuprasta ir griežto politinės istorijos naratyvo neteisingai vertinama, tad vaizduoja ją kaip moterį, amžinai ieškančią meilės.