Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Andrius Zakarauskas

Zakarauskas

Andrius Zakarauskas (g. 1982) – jaunosios kartos konceptualiosios tapybos atstovas, nagrinėjantis pačią tapybos mediją, jos bei tapytojo padėtį šiuolaikinio meno kontekste. Vilniaus dailės akademijos Tapybos katedrą baigusio menininko ankstyvojoje kūryboje paveikslų motyvai dažniausiai būdavo atrinkti iš antrinės realybės, kultūrinių šaltinių – meno istorijos, kino. Vėlesniuose darbuose išryškėjo pagrindinė A. Zakarausko kūrybos tema – tapyba.

Pasitelkdamas esminius tapybos elementus – potėpį, spalvą bei kompoziciją – A. Zakarauskas kuria asmeninę tapybos istoriją, į kurią aktyviai įtraukiamas žiūrovas arba žiūrovė. Menininko tapyboje anonimiškos figūros veikia schematiškuose interjeruose, varijuojant tarp abstrakčiosios ir figūratyviosios tapybos tradicijų. Iš tiesų šios anonimiškos figūros – pats Zakarauskas, kartais virstantis beveidžių kūrėjų armija, kartais – veržlia teptuku apsiginklavusia ranka, kartais – potėpiu. Tai ne menininkams būdingo narcizmo išraiška, bet visiško susitapatinimo su tapyba, jos tradicija, kūrimo procesu bei medžiagiškumu padarinys. Tik tokiu būdu A. Zakarauskas gali įtikinamai perteikti tapybos kompleksiškumą bei įrašyti ją į šiuolaikinio meno lauką. Tapybos ciklus jis nuolat papildo piešiniais, stiklo darbais bei nedidelėmis drobėmis su savita ženklų sistema, taip nubrėždamas ir sureikšmindamas patį kūrybos procesą.

Zakarauskas pristatytas tarptautinėse meno mugėse „Vienna Fair“ (Viena), „Art Cologne“ (Kelnas), „Cornice“ (Venecija), surengė personalines parodas galerijose „Michael-Schultz“ (Berlynas), „Andreas Binder“ (Miunchenas). 2009 m. jis tapo pirmojo projekto „Jaunojo tapytojo prizas“ nugalėtoju.

Galerija „Gaidys“, Vilnius: www.roostergallery.eu