Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Artūras Raila

thumbnail-15

Bendradarbiavimo praktika grįsta Artūro Railos (g. 1962) kūryba apima provokatyvias tautinio tapatumo, politinio prisitaikymo, nacionalizmo temas, įtraukia institucinės kritikos diskursus bei trina ribas tarp meno ir gyvenimo. Sumanytoms koncepcijoms įgyvendinti A. Raila pasitelkia meno erdvei neįprastas socialines grupes bei subkultūras – nuo bedarbių, baikerių iki nacionalsocialistų partijos atstovų, neversdamas jų griežtai vykdyti jo sumanytų idėjų, leisdamas projektui vystytis pagal nenumatytą scenarijų. Taip menininkas ne tik sulaukia įdomių ir netikėtų rezultatų, tačiau ir iškelia autorystės klausimą mene, atskleidžia kūrybinį kasdienybės lygmenį.

Ilgalaikiame projekte „Žemės galia“ A. Raila bendradarbiauja su geofizinės energijos ekspertais bei su jais susijusiomis alternatyviomis bendruomenėmis, siekiančiomis geriau suprasti aplinką remiantis liaudies išmintimi. Autoriaus pakviesti žemės energetinius laukus tyrinėjantys žinovai sudaro meno institucijų pastatų bei kitų erdvių, kuriose vyksta projektas, energijos tekėjimo srautų žemėlapius. Institucinė kritika čia nustumiama į antrąjį planą, steigiant alternatyvią paties pasaulio pažinimo galimybę. Naujausiame projekte „Libretas Mærskui Mc-Kinney Mølleriui. Sinopsis“ (2015) A. Raila naudojo animaciją ir aiškinosi ribą tarp „tikro įvykio“ ir jo inscenizacijos, artikuliavo spektaklio visuomenės veikimo principus. Kūrinys 2016 m. pristatytas Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje ir tapo instaliacija iš 40 m ilgio videoprojekcijos, teksto ir garso.

2003 m. A. Raila įvertintas pirmąja Baltijos šalių „Hansabank“ šiuolaikinio meno premija „už didelį socialinį angažuotumą bei darbų humaniškumą“. Dalyvavo daugelyje meno parodų Lietuvoje ir užsienio šalyse, įskaitant „Manifesta 3“ Liublianoje (2000) ir Berlyno bienalę (2001). Menininkas dėsto Fotografijos ir medijos meno katedroje Vilniaus dailės akademijoje, kurioje 1989 m. pats baigė skulptūros studijas.

www.raila.lt