Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Evaldas Jansas

jansasg1

Evaldo Janso (g. 1969) videofilmuose bei performansuose judama kasdienybės pakraščiais ir požemiais, (auto)destrukcijos ar kūrybos proveržiais reaguojant į jos beprasmiškumą. E. Janso kūryba, neretai apibūdinama kaip transgresyvi, autobiografines patirtis įpina į platesnius socialinius ar meninius kontekstus, nagrinėja menininko kaip socialinio veikėjo vaidmenį visuomenėje. Menininko poziciją taikliai išreiškė 2000 m. Vilniaus Šiuolaikinio meno centro išleista E. Janso knygelė Odė rutinai, kurioje menininkas autobiografiškai pasakoja šiurkščias kasdienybės istorijas, pašnekesius su kolegomis apie matytus filmus, rodo meno ir kasdienybės sampyną. Vėlesniuose menininko videofilmuose pasitelkus kompiuterinę animaciją kuriami sapno ar absurdo logika grįsti pasakojimai, persunkti grotesko ir parodijos.

Vienuose naujesnių ilgesnės apimties E. Janso filmų – „Garso takelis“ (2009) bei „Laisvė kurti“ (2011) – nagrinėjamas pats kūrybinis procesas bei kūrybiškumo apraiškos meno pasauliui neįprastuose kontekstuose – pavyzdžiui, kalėjime. Filme „Sodų g. plaštakės / The Embassy“ (2016) E. Jansas per savo buto langą dokumentuoja pagrindinio Vilniaus prostitucijos veiksmo taško aktyvumą, kuris pakyla į sakralų lygmenį, nes fone visuomet matome antkapinių paminklų ekspoziciją. Nuo 2009 m. E. Jansas vėl aktyviau tapo, tapybos darbuose eksperimentuoja su vizualiosios kultūros tradicija, derina mitinius, popkultūros, dailės istorijos ir pornografinius vaizdinius.

Jansas baigė tapybos studijas Vilniaus dailės akademijoje. Jo kūriniai pristatyti Šiuolaikinio meno centre, galerijoje „Vartai“ (Vilnius), Raumos Baltijos bienalėje (Suomija, 2012), filmai rodyti tarptautiniame kino festivalyje „Kino pavasaris“ (Lietuva), festivalyje „Recontres Internationals“ (Berlynas ir Paryžius, 2007, 2008).

http://evaldasjansas.com/

www.letmekoo.lt