Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Aidas Marčėnas

Aidas Marčėnas_IN_Algimantas Aleksandravičius

Aidas Marčėnas (g. 1960) – vienas produktyviausių Lietuvos poetų, 12 eilėraščių rinkinių autorius. Iš savo kartos ir nuo jaunesnių poetų skiriasi tuo, kad itin kreipia dėmesį į formą, teikia pirmenybę tradiciniams rimams ir metrams, tačiau nevengia ir eksperimentuoti tokiais egzotiškais žanrais kaip japoniškoji tanka. Dėl savo eilėraščių ritmikos tapo vienu populiariausių poetų, kurių kūryba dainuojama, dažnai liaudies dainų atlikėjų. A. Marčėnas taip pat labai mėgsta postmodernistinius žaidimus ir vėlesniuose rinkiniuose dažnai duoda nurodymus, kaip reikia suprasti jo poeziją. Be eilėraščių, vertinamas už savo itin pagavią literatūros kritiką; yra net keliais tomais išleidęs recenzijas bei trumpas esė ir interviu. Visa tai daro neturėdamas jokio formalaus literatūrinio išsilavinimo. Trumpai studijavo televizijos vadybą ir kurį laiką gyveno iš įvairiausių aptarnavimo srities darbų – pavyzdžiui, dirbo gaisrininku.

Viename. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015. – 144 p.

Vieną iš ankstyvųjų savo rinkinių A. Marčėnas apibendrino tokia paantrašte: „gyvenimo srauto poezija“. Atrodo, kad tai tapo savitu moto ir visos jo kūrybos pagrindu. Viename irgi sekama šia kryptimi. Eilėraščiuose perteikiama viskas – bet kokia kasdienio gyvenimo detalė. Subjektas tvirtai įsitaisęs kažkokio dalyko, primenančio voro tinklą, centre, kur net pačiomis smulkiausios gijomis perduodami virpesiai leidžia matyt viską, kas tik kur nors vyksta. Visko ir bet ko „vienumas“ čia itin skvarbus. Visa yra kas susiję, viskas kyla iš to paties šaltinio. Kritikoje minėta (matyt, ne be reikalo), kad skirtumas tarp metafizinio visa ko aprašymo kaip vienodai svarbaus ir pamatinio poeto egocentriškumo (net jei poetas labai geras) ne visada pastebimas. Vis dėlto knygoje daug gerų eilėraščių.