Lietuvos Kultūros Institutas
Iliustruotojai, Lietuvos kultūros gidas

Raminta Šumskytė

1989-1990 m. Visasąjunginis kvalifikacijos kėlimo institutas prie TSRS “GosKino”, dailininko-animatoriaus specialybė.
1987-1988 m. LTSR Kultūros darbuotojų tobulinimosi institutas, dailininko-animatoriaus specialybė.
2003-2007 m. Vilniaus dailės akademija, Vizualiojo ir taikomojo meno fakultetas, grafikos specialybė, dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
2007-2009 m. Vilniaus dailės akademija, Vizualiojo ir taikomojo meno fakultetas, grafikos specialybė, dailės magistro kvalifikacinis laipsnis.

KONTAKTAI
El. paštas: raminta127@gmail.com ir bookimago@gmail.com
PARODOS
Vilniaus dailės akademijos projektas – dailininko knyga pagal Claudio Claudi poeziją, Urbinas, Italija, 2009.
Knygos meno paroda „Nuo piešinio iki knygos“, galerija „Arka“, Vilniuje, 2009.
Projektas „Meno kūrinys lietuvių pasakų motyvais“, Vilniaus knygų mugė, galerija „Akademija”, Vilniaus dizaino kolegija, Vilniuje, 2009.
Pirmosios tarptautinės šiuolaikinio meno mugės ARTVILNIUS’09 dalyvė, Vilnius, 2009.
5-oji tarptautinė dailininko knygos trienalė Vilnius, 2009.
2010 Galerija „Hūbner Bokform“, Halmstad, Švedija; Venecija, Italija
Literatų gatvės projektas – sparnuotė, skirta keturvėjininkams, Vilnius, 2010.
Padėka kasmetinėje estampo parodoje „Estampas‘05”, galerija „Kairė – dešinė”, Vilnius, 2010.