Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Stepas Zobarskas

Stepas Zobarskas (gimė 1911 sausio 30 d. Pamaleišyje, anykščių r. – 1984 birželio 9 d. Woodhavene, JAV) – prozininkas, vertėjas. 1936–1939 m. Paryžiuje studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą, po karo tęsė studijas Heidelbergo ir Niujorko universitetuose. Dirbo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje, žurnalų Šviesos keliai ir Žiburėlisredakcijose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1947 m. iki mirties gyveno JAV. Niujorke įsteigė knygų leidyklą „Manylands“ (vėliau vadinosi „Manyland Books“), kur leido lietuvių rašytojų kūrinių vertimus anglų kalba. Redagavo žurnalą vaikams Eglutė.
Didžioji S. Zobarsko kūrybos dalis skirta jaunimui ir vaikams. Tarpukario Lietuvoje jis buvo vienas populiariausių vaikų ir jaunimo rašytojų. Pradėjęs eilėmis („Mano tėviškėj“, 1934), greitai perėjo į prozą. Išleido apysakų ir apsakymų rinkinių, pasakų vaikams. Rašė psichologinio tipo noveles suaugusiesiems. Kartu su kolegomis parengė populiarų vadovėlį pradžios mokykloms Aušrelė.
S. Zobarsko proza versta į vokiečių, prancūzų, anglų k. Pats yra išvertęs M. de Unamuno, K. Hamsuno, G. de Maupassant’o, W. S. Maughamo ir kt. rašytojų kūrinių į lietuvių kalbą.

Bibliografija:

Mano tėviškėj: [eilėraščiai]. Kaunas: Sakalas, 1934.
Gerasis aitvaras: [apsakymai vaikams]. Kaunas, 1934.
Ganyklų vaikai: [apsakymai vaikams]. Kaunas, 1934.
Anapus miško: [novelės]. Kaunas, 1935.
Paukščio likimas. Kaunas: Sakalas, 1937.
Moters stiprybė: [novelės]. Kaunas, 1938.
Pabėgėlis. Kaunas, 1939.
Paukščiai ir žmonės. Kaunas, 1940.
Per šaltį ir vėją: [apsakymai]. Kaunas, 1940.
Aušrelė: [vadovėlis pradžios mokyklai]. Kaunas, 1943.
Arti žemės: [novelės]. Kaunas: Br. Daunoro l-kla, 1943.
Gandras ir gandrytė. Weilheim: Atžalynas, 1946.
Savame krašte: [novelės]. Tübingen: Patria, 1946.
Riestaūsio sūnus: [pasaka]. Tübingen: Patria, 1947.
Doleris iš Pitsburgo. Brooklyn: Gabija, 1952.