Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Nijolė Miliauskaitė

Nijolė Miliauskaitė (gimė 1950 m. sausio 23 d. – mirė 2002 m. kovo 25 d.) – poetė. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Dirbo Centriniame archyve, Knygų rūmuose, spaudoje. Debiutavo eilėraščių rinkiniuUršulės S. portretas (1985). Vėliau išleido dar kelias poezijos knygas.
1995 m. Lietuvos rašytojų sąjunga N. Miliauskaitės rinkinį  Uždraustas įeiti kambarys išrinko geriausia metų knyga. 1999 m. poetė apdovanota Jotvingių premija, už rinktinę su nauju eilėraščių rinkiniu Sielos labirintas (1999) jai 2000 m. paskirta Nacionalinė premija.
Poezija versta į anglų, lenkų, vokiečių ir kt. kalbas. Apie N. Miliauskaitę 2003 m. išleista knyga Moteris su lauko gėlėmis.

Rašytojas apie save:

Knygelės gyvena savo gyvenimą, aš savo, ką čia bepridursi.

Apie kitų poveikį mano kūrybai? Yra keletas poetų ir vienas prancūzų prozaikas, kurie kažkada taip stipriai mane apžavėjo, kad ligi šiol tebejaučiu jų kūrybos grožį ir jėgą.
Bet tobulo eilėraščio modelio neradau – ne, negi tai būtų įmanoma? Nežinau, kas tai galėtų būti. Jaučiu tik, kad pati turėčiau stengtis kuo tiksliau užrašyti eilėraštį, kai tik jis ateina, kad kuo mažesnė liktų praraja tarp jo ir to menko pavidalo, liekančio popieriuje.
Fragmentas iš pokalbio su D. Kajoku, pasirodžius naujai N. Miliauskaitės knygai. Vilnius, 1996.

Kritika:

Miliauskaitės poetinė jausena yra dvilypė: tyli (įsiklausanti, įsižiūrinti, prisiliečianti) ir stipri (trokštanti, siekianti, įsikertanti, įsikimbanti). Kad ir netiesiogiai šią kūrybai vaisingą dvilypę jauseną galima nusakyti eilėraščio „Tavo pavidalai“ pabaiga: „žinau jau, kad tai tavo/ du skirtingi pavidalai, besimainantys/ tarp daugybės kitų pavidalų nesuskaičiuojamų“. Besimainantys sielos pavidalai, kintantis širdies ritmas – raštas, perrašomas, užrašomas. Perskaitymo, įskaitymo pastanga (kaip ir įsiklausymo, įžiūrėjimo) yra sielos kultūros judesys, pačios kultūros įvairiais būdais bei pavidalais ir fiksuotas.
Viktorija Daujotytė, Apie poeziją ir esimą, Vilnius, 2001

Trumpų eilučių strofose Miliauskaitė subtiliai naudoja gilias tylos pauzes („naktis rūpestingai/ uždarė duris/ nei vėjo/ nei garso“). Jos eilėraščių minimalistinė poetika atsirado kaip priešprieša retoriniam daugiažodiškumui.
Vytautas Kubilius, XX a. literatūra, Vilnius, 1996

Jos žodžių aruodas yra paprastas, kasdienis, nepanašus į pakiliosios poetinės kalbos išblizginto aukso skrynią. Meninė kalba čia iškyla iš to, kaip tie žodžiai tarp savęs rezonuoja, iš jų santykių, iš įtampos, kuri verste verčia žodžius, neprarandant savęs, visgi tapti kai kuo daugiau, iš vienaprasmio pumpuro išsiskleisti į daugiaprasmį žiedą.
Rimvydas Šilbajoris, Šiaurės Atėnai, 2002 m. sausio 26 d.

Sakymo situacijos N. Miliauskaitės eilėraščių rinkinyje Uždraustas įeiti kambarysatskleidžia ne tik sakymo akte esančius dialoginius santykius, bet ir ypatingą žmogaus mąstymo generavimo būdą, kur dialogiškumas yra mąstymo schema. Čia verta prisiminti V. Kavolio pastebėjimą: „Gal Miliauskaitės atradimas – patirtis, kurioje nėra nieko ne komunikuojančio ir nieko abejotino – šiais laikais net pats svarbiausias“.
Jurga Perminaitė, Metai, 2000. nr. 1

Bibliografija:

Uršulės S. Portretas: [eilėraščiai]. Vilnius: Vaga, 1985.
Namai, kuriuose negyvensim: [eilėraščiai]. Vilnius: Vaga, 1988.
Uždraustas įeiti kambarys: [eilėraščiai]. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
Sielos labirintas: [poezija]. Vilnius: Vaga, 1999.
Juodvarniais išlėkė žodžiai: [eilėraščiai]. Vilnius: Dominicus Lituanus, 2011.

Angliškai
Silk
: [poems] / Nijolė Miliauskaitė; translated by Jonas Zdanys. Klaipėda: Klaipėda House of Artists, 2002.

Ispaniškai
Prohibido entrar
/ Nijolé Miliauskaité; traducción e introducción de Biruté Ciplijauskaité. Ferrol: Esquío, 2003.

Švediškai
Själens labyrint
/ Nijolė Miliauskaitė; dikter i urval och översättning av Anna Harrison; med efterord av Marijus Šidlauskas. Tollarp: Ariel, 2003.