Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Marius Katiliškis

Marius Katiliškis (iki 1949 m. Albinas Marius Vaitkus, gimė 1914 m. rugsėjo 26 d. – mirė 1980 m. gruodžio 17 d. Lemonte, JAV) – prozininkas. Mokėsi Žagarės progimnazijoje, dirbo tėvų ūkyje, vėliau, atitarnavęs kariuomenėje, Pasvalio bibliotekos vedėju. 1944 m. pasitraukė į JAV, Čikagoje dirbo fizinį darbą fabrikuose, kapinėse ir kt. Bendradarbiavo Karyje,Jaunojoje kartoje, Naujojoje Romuvoje, Aiduose, Tėviškės garse, Lietuvių žodyje, Metmenyse.
Pirmoji knyga – novelių rinkinys Prasilenkimo valanda (1948). Žinomiausias šio žanro M. Katiliškio kūrinys – novelių romanas Užuovėja (1952). Parašė dar novelių, išleido kelis romanus – Miškais ateina ruduo (1957), Išėjusiems negrįžti(1958). Novelių rinkinys Šventadienis už miesto (1963) artimas Užuovėjai. Paskutiniajame romane Pirmadienis Emerald gatvėje (išleistas 1993) apmąstomos nenusisekusio lietuvių emigrantų gyvenimo peripetijos.1990 m. sukurta romano Miškais ateina ruduo ekranizacija (scenarijaus autorius ir režisierius Raimondas Vabalas, Lietuvos kino studija TSRS Centrinės televizijos užsakymu).
2002 m. Lietuvių literatūros ir meno archyve buvo rastas niekur neskelbtas M. Katiliškio novelių rinkinio Seno kareivio sugrįžimas, sukurto 1944 m., rankraštis; šį rinkinį 2003 m. išleido leidykla Šiaurės Lietuva. 2004 m. pasirodė ir šio autoriaus anktyvosios poezijos knyga, pavadinta Mano žodžiai, 2005 m. Čikagoje išleistas M. Katiliškio apsakymų rinkinys Pasivaikščiojimas ratu.
1986 m. Čikagoje išleista knyga Išėjęs negrįžti: Marius Katiliškis gyvenime ir kūryboje(sudarytoja Violeta Kelertienė). 1994 m. Pasvalio viešajai bibliotekai suteiktas Mariaus Katiliškio vardas. 1997 m. sukurtas dokumentinis filmas apie rašytoją – „Marius Katiliškis – iš prisiminimų“ (scenarijaus autorius, režisierius ir operatorius Arvydas Reneckis).

Bibliografija:

Prasilenkimo valanda: [apsakymai]. Schweinfurt: Vismantas, 1948.
Paskendusi vasara: [apsakymų rinkinys]. Rodney (Ont.): Rūta, 1951.
Užuovėja: [apsakymai]. Chicago: Terra, 1952.
Miškais ateina ruduo: [romanas]. Chicago: Terra, 1957.
Išėjusiems negrįžti: [romanas]. Chicago: Terra, 1958.
Šventadienis už miesto: [apsakymai]. Chicago: Terra, 1963.
Duobkasiai. Chicago: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1969.
Miškais ateina ruduo: [romanas]. Vilnius: Vaga, 1969.
Apsakymai. Willowbrook: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1975.
Miškais ateina ruduo: [romanas]. 2-asis leidimas. Vilnius: Vyturys, 1991
Pirmadienis Emerald gatvėje: [romanas]. Willowbrook: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1993.
Užuovėja: [apsakymai]. Vilnius: Baltos lankos, 1996.
Paskendusi vasara: [apsakymų rinktinė]. Kaunas: Šviesa, 1997.
Seno kareivio sugrįžimas: [novelės]. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003.
Mano žodžiai: ankstyvoji kūryba: [eilėraščiai]. Šiauliai: Saulės delta, 2004.
Pasivaikščiojimas ratu: [apsakymai]. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 2005.